آپلود عکس حرفه وفن

حرفه وفن
 
می توان تغییر بدون بهبود داشت ولی بهبود بدون تغییر امکان پذیر نیست

بخش دوم...فصل اول...درس اول:

 

۱.درباره ی نقشه خطر لرزه ای چه نظری دارید؟ آن را بنویسید.

کشور ما ایران روی کمربند زلزله ای فعال آل-هیمالیا قرار گرفته است و از مناطق زلزله خیز دنیا محسوب میشود.نقاط قرمز و قرمز پررنگ خطر زلزله وجود دارد.

 

۲.آیا می توانید چند زلزله بزرگ را نام ببرید؟

رودبار منجیل سال۱۳۶۹-آوج قزوین-زلزله ی قائن۱۳۷۶-بم۱۳۸۲.

 

۳.زلزله بم به مقیاس......ریشتر حدود.....درصد خانه ها را ویران کرد.

۶/۳ - ۷۰

۴.آیا کسب آمادگی بیشتر برای رویارویی با زلزله ضروری است؟ دلایل خود را بنویسید.

بله-آمادگی در برابر زلزله جهت کاهش تلفات یک نیاز اساسی است.با یادگیری ورعایت نکات ایمنی می توان آسیب های ناشی از زلزله را تا حد زیادی کاهش داد.

 

۵.یکی از راه های موثر در کاهش خطر های ناشی از زلزله را بنویسید؟

ارائه ی آموزش های صحیح همگانی و آماده سازی اقشار مختلف جامعه.

 

۶.راه های ایمنی در برابر زلزله را بنویسید؟

رعایت دستور العمل های ایمنی(ساختمانی و غیر ساختمانی,آمادگی افراد جامعه)-مقاوم سازی ساختمان-آموزش همگانی اعشار مختلف جامعه.

 

فعالیت های تکمیلی: 

۷.شما دانش آموزان در آموزش دوستان و خانواده و جامعه برای مقابله با زلزله چه نقشی می توانید داشته باشید؟

آموزش مطالب خوانده شده به آنان-تشویق آنان جهت شرکت در مانور آموزشی زلزله-تشویق آنان به خواندن مطالب مهم در مورد زلزله-مشورت ومکاتبه و پیشنهاد به مسئولین شهری جهت درست کردن پناه گاه در خیابان محل سکونت با هم کاری مردم-تهیه ی جعبه ی کمک های اولیه و کپسول آتش نشانی در منزل.

.با توجه به مثلث در مورد ایمنی در برابر زلزله،چه نکاتی را متوجه میشویم؟

آگاهی و اطلاعات-همکاری و مشارکت در ایمنی ساری محیط زندگی-آمادگی در برابر  زلزله و کاهش آسیب های ناشی از آن- حفظ نظم.

 

2.به نظر شما مهمترین کارهایی که قبل از وقوع زلزله باید انجام شود،تا تلفات این حادثه به حداقل برسد کدام است؟

ایمن سازی و تجهیز محیط – تعین محل مناسب برای ساخت بنا- طراحی صحیح و مقاوم در برابر زلزله توسط مهندسین- استفاده از مصالح ساختمانی مناسب – ساخت ساختمان با به کارگیری کارگران آموزش دیده – محاسبه،نظارت و کنترل- تعمیر و مقاوم سازی ساختمان های موجود- رعایت دستور العمل های ایمنی ساختمان- رعایت دستور العمل های ایمنی غیر ساختمانی و بالا بردن آمادگی افراد جلمعه با آموزش صحیح و همگانی.

 

3.اعضای شورای ایمنی در برابر زلزله را نام ببرید؟

تدارکات و پشتیبانی- گروه امداد رسانی- گروه تجسس- گروه آتش نشان- گروه انتظامات و امنیت.

 

4.چه اصولی در پیشبرد فعالیت های گروهی اموری ضروری و موثر است؟

برنامه ریزی، مشارکت و هماهنگی.

 

5.گروه تدارکات و پشتیبانی را تعریف کنید؟

فراهم آوردن امکانات و تجهیزات مورد نیاز،برقراری دوریه های آموزشی و پشتیبانی های مناسب تلفات و خسارت های ناشی از زلزله را کاهش میدهد.

 

6.وظایف گروه تدارکات و پشتیبانی را بیان کنید؟

تقسیم وسایل بین گروه های چهار گانه شورای ایمنی- تهیه مواد غذایی و آب و وسایل ضروری- تهیه فهرستی از مراکز درمانی نزدیک به محل سکونت-اعضای این گروه باید پس از وقوع زلزله به محل نگه داری وسایل ضروری زمان وقوع حادثه رفته و آن ها را بین اعضای گروه خود تقسیم کند.

 

7. گروه تجسس را تعریف کنید؟

پس از هر زلزله احتمال خراب شدن ساختمان ها،ریزش آوار و حبس شدن افراد در مکان های مختلف وجود دارد.

 

8.چند وظیفه گروه تجسس را نام ببرید؟

جست و جو برای یافتن مجروهین و مصدومین-انتقال مجروهان به مکان امن- بررسی ساختمان از نظر قطع برق و بررسی شکستگی های لوله آب و گاز و جلوگیری افراد از ورود به مکان های خطرناک-علامت گذاری اماکن امن و پر خطر.

 

9.گروه امداد و نجات را توضیح دهید؟

بعد از وقوع زلزله در اثر ریزش آوار،شکستن شیشه ها و....ممکن است افرادی که در جاهای ناامن قرار دارند مجروح شوند : بنابراین گروه نجات و امداد برای کمک به مجروهان و مصدومان تشکیل شود.

 

10.وظایف گروه امداد و نجات را بنویسید؟

کمک به مجروهین و مصدومین-انتقال مصدومین به مکان امن و مراکز درمانی و پزشکی-اقدامات و کمکهای اولیه مناسب مانند تنفس مصنوعی و...-بستن زخمها و شکستگیها-دادن آرامش و اطمینان خاطر و روحیه به مجروهین.

 

11.گروه آتش نشان را تعریف کنید؟

این گروه با توجه به احتمال وقوع آتش سوزی پس از زلزله،باید قبلا نکات لازم برای خاموش کردن را به خوبی فرا گرفته و با تمرین های مداوم،مهارت کافی کسب کرده باشد.

 

12.وظایف گروه آتش نشان را بنویسید؟

مهار آتش با استفاده از کپسول آتش خاموش کن و آب و ماسه-تخلیه ساختمان هنگامی که آتش غیر قابل مهار است-آموزش به افراد جهت مهار اتش سوزی.

 

13.گروه انتظامات و امنیت را تعریف کنید؟

این گروه وظیفه دارد پس از وقوع زلزله،در جهت ایجاد نظم و تامین امنیت منطقه ی حادثه دیده،برنامه ریزی نماید.

 

14.وظایف گروه انتظامات و امنیت را بنویسید؟

حفظ و حراست از اموال مردم-ایجاد امنیت برای امکانات موجود در ساختمان جلوگیری از نا امنی در منطقه خالی از سکنه- رفع ازدحام مردم در مکان زلزله زده-بررسی و تعقیب افراد مشکوک.

 

15.به نظر شما هنگام وقوع زلزله در مدرسه چه خطر هایی شما را تهدید میکند؟

سقوط اجسام ساختمانی- سقوط اجسام غیر ساختمانی مانند کمد،چراغ آویزان(لوستر)،تابلو،پنکه،شیشه ها،قطع آب،برق و گاز وغیره.

 

16.با دقت به تصاویر زیر مشخص کنید که هر تصویر به کدام قسمت از مدرسه مربوط میشود و در هر یک از آنها چه اقداماتی انجام شده است؟

 

1_آزمایشگاه::نگه داری وسایل آزمایشگاه درون قفسه های که در دارند و قفل میشوند و قفسه ها نیز باید محکم به دیوار متصل باشد.

2_کتابخانه::از سقوط کتابها هنگام وقوع زلزله جلوگیری شود،کمد باید دارای میله یا نرده محافظی جلوی قفسه های کتابخانه باشد.

3_راهپله::چنانچه در هنگام زلزله در راهپله بودید،به طرف بالا و پایین ندوید-باید با دستها از سر و گردن خود محافظت کرد.با دیوار محکم دوطرف راهپله را محصور منید.

 

17.برای ایمن سازی خانه چه باید کرد؟

وسایل ضروری خانواده مانند چراغ های آویزان،آبگرمکن،کابینت،یخچال و قفسه هارا به طور اصولی و ایمنی، محکم به دیوار نصب کنید.وسایل ضروری مانند کپسول آتش نشانی و جعبع کمک های اولیه قایل دسترس باشد.از وسایل غیر ضروری و سنگین در ساختمان استفاده نشود.برچسب زدن به صورت ضرب در به شیشه(سلفون).

 

18.برای ایمن سازی مدرسه چه کارهایی را باید اینجام داد؟

باید وسایل غیر ساختمانی مانند آویز،پنکه،ساعت،قاب عکس،تخته و غیره را به دیوار و به طور ایمن نصب کنیم. برچسب زدن به شیشه های بزرگ و پنجره ها

رفع عیوب قفل درب ها

بررسی لوله کشی آب و گاز و سیم برق و تلفن

دستورالعمل ایمنی ساختمان را زیر نظر نظام مهندسی کل مدارس استان بررسی گردد.

 

19.هنگام وقوع زلزله احتمال بروز چه مشکلاتی وجود دارد؟

ایجاد آتش سوزی-کمبود مواد غذایی-قطع آب و گاز و برق و تلفن-ایجاد مجروه و مصدوم-بستن راهرو های خروجی-قفل شدن درب اتاق و...

 

20.چند نوع وسایل ضروری در هنگام وقوع زلزله را نام ببرید؟

کپسول آتش خاموش کن-باتری یدک-رادیو ترانزیستوری-داروی ضدعفونی-باند-چسب زخم-داروهای مسکن-بیسکویت و مواد قندی و آب-طناب و کبریت.

 

 

درس سوم

در زمان وقوع زلزله چه باید کرد؟

............................................................

۱.با توجه به تصاویر در زمان وقوع زلزله احتمال بروز چه خطر هایی وجود دارد؟

خرابی و ریزش ساختمانسقوط اجسام سنگین مانند کمد و قفسهریزش سقف و مصالح ساختمانی در و پنجرهسقوت وسایل آویز مثل چراغکتاب و وسایل آزمایشگاه شکستن وخرد شدن درب و شیشهشکستن درب های شیشه ایی کمدها.

مکان های مناسب و غیر مناسب

۲.آیا می دانید به چه جاه هایی "مکان مناسب" گفته می شود؟

گوشه ی دیوار – زیر میز – میان جهار چوب در – رساندن خود به فضای باز  – فاصله گرفتن از ساختمان و دیوار– دور شدن از تیر های برق و وسایل بازی.

۳. .آیا می دانید به چه جاه هایی "مکان غیرمناسب" گفته می شود؟

پله – آسانسور – زیر اجسام قابل سقوت – کنار قفسه یا شیشه ی پنجره – زیر دیوار و ساختمان های بلند.

۴.مکان های مناسب و غیر مناسب تصاویر :

تصویر1:مناسب=کنار دیوار. غیر مناسب=کنار نرده ها ودر راه پله ماندن

تصویر2:مناسب=رساندن خود به فضای باز. غیر مناسب=دور از وسایل بازی – زیر درخت و وسایل بازی.

پناه گیری صحیح هنگام وقوع زلزله

۵.هر یک از تصاویر زیر را تفسیر کنید؟

تصویر1:مناسب=میان چهار چوب مکان مناسبی برای پناه گیریست.غیر مناسب=زیر پنجره ماندن و در کف کلاس پناه گیری.

تصویر2:مناسب=گوشه ی کلاس مکان مناسبی برای پناه گیریست.غیر مناسب=ایستادن در کلاس عدم توجه به نقات مناسب. 

۶.مکان های مناسب و غیر مناسب را در هر یک از تصاویر زیر مشخص کنید؟

تصویر1:مناسب=زیر میز – در چهار چوب در – گوشه ی دیوار.غیر مناسب=زیر سقف – کنار پنجره – زیر وسایل آویز و در کف آزاد کلاس پناه گیری.

 تصویر2:مناسب=زیر میز محکم – دور از قفسه و گوشه ی دیوار.غیرمناسب= کنار قفسه – کنار قفسه – کنار پنجره و زیر وسایل آویز.

تصویر3:مناسب=زیر میز –  دور از قفسه ی کتاب – گوشه ی دیوار.غیرمناسب=کنار قفسه و پنجره.

تصویر4:مناسب=رساندن خود به فضای باز – وسط حیات – دور از ساختمان و دروازه ی فوتبال. 

تصویر5:مناسب=در چهار چوب در – گوشه ی دیوار.غیرمناسب=زیر چراغ سقفی و گلدان آویزان  – کنار کمد – زیر پنجره.

تصویر6:مناسب=مکان امنی در فضای موجود پیدا کنیم که دور از اجسام آویز و خطر ساز باشد.غیرمناسب=داخل و کنار آسانسور.

تصویر7:مناسب=دور از درختان – فضای باز – دور از ساختمان و تیر چراغ برق.غیر مناسب=زیر چراغ کنار ساختمان – پل عابر پیاده – کنار ماشین

۷.عکس های صفحه ی 54 را تفسیر کنید؟

تصویر1:بهترین عکس العمل مناسب برای کاهش آسیب های ناشی از زلزله چنانچه در راه پله باشیم این است که همان جا که هستیم می نشینیم و با دست از سر و گردن خود مواظبت کرده و همان جا می نشینیم.

تصویر2:بهترین عکس العمل در کتاب خانه فاصله گرفتن از قفسه ی کتاب ها بوده و همچنین باید خود را زیر میز محکم رسانده و با دست محکم پایه های میز را بگیریم.

تصویر3:زیر میز محکم پایه ها را گرفته یا در گوشه ی دیوار پناه می گیریم.کنار قفسه وزیر سقف مکان مناسبی برای پناه گیری نیست.

تصویر4:دور از وسایل بازی و ساختمان و دیوار و در وسط حیات پناه میگیریم.

تصویر5:چنانچه در هنگام وقوع زلزله در سالن باشیم در سر جای خود مینشینیم و سر خود را خم کرده و با دست از سر و گردن خود مواظبت می کنیم.

تصویر6:فورا در مدت زمان مناسب به طبقه ی اول رفته و از آن خارج میشویم.

 

۸.پس از تکان های زلزله با آرامش به ............. به دور از...........و..............بروید.

جواب:فضای باز- ساختمان ها – وسایل خطر ناک.                                        
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۸۸ توسط حکیمی

بخش دوم....فصل اول....درس چهارم

 

 

1.اگر هنگام وقوع زلزله در یکی از مکان های بالا حضور داشته باشید،چه می کنید؟

1- در صورت امکان در زمان مناسب خود رابه فضای باز رسانده در غیر این صورت زیر میز و میان چهارچوب دیوار پناه می گیریم

2-به فضای باز می رویم ودور از ساختمان وتیربرق وپل قرارمی گیریم.

3-با احتیاط از مکان های خطرناک وساختمان های تخریب شده فاصله می گیریم.

4-از تلفن جز در موارد ضروری استفاده نکنید.

5-به سیم برق که روی زمین افتاده است دست نزنیم.

6-شیر لوله های آب را بررسی وشیر فلکه ی اصلی را قطع کنیم.

7-شیر فلکه ی آب را ببندیم.

8-فیوز اصلی و مرکزی برق را قطع کنیم.

9-خیابان را برای رفت وآمد نیرو های امدادی باز کنیم.

10-ازکلید برق استفاده نکنید.

2.مانور آموزشی زلزله را تعریف کنید.

 

تمرین آموخته های نظری و مهارتی در موقیت های فرضی جهت کسب تجربه کافی برای مقابله با پدیده،طبیعی زلزله را می گویند.

تصویر1:حمل وتخلیه ی مجروحان

تصویر2:پناه گیری میان چهارچوب درب

تصویر3:فعالیت گروه آتش نشان

تصویر4:تهیه ی وسایل ضروری ایمنی

تصویر5:فعالیت گروه امداد رسانی ونجات

تصویر6:امداد رسانی

تصویر7:بستن شیر گاز

تصویر8:ایمنی سازی قفل درب ساختمان

تصویر9:پناهگیری در زیر میز وگوشه دیوار

 

3.ازاقدامات قبل از وقوع زلزله به دو مورد اشاره کنید.

تصویر8و4

 

4.ازاقدامات بعد از وقوع زلزله به پنج مورد اشاره کنید.

تصویر1و3و5و6و7

 

5.ازاقدامات هنگام وقوع زلزله به دو مورد اشاره کنید.

تصویر2و9

 

بخش دوم....فصل اول....درس پنجم

 

 

1.درتصاویر بالا،سیل و برخی از علل وقوع  آن را مشاهده می کنید.با بررسی این تصاویر،کارهایی را که برای پیش گیری از وقوع سیل یا کاهش زیان های احتمالی آن می توان انجام داد بنویسید.

 

1.حفظ پوشش گیاهی منطقه.

2پیش بینی مناسب برای جمع آوری آب های سطحی.

3جلوگیری از ساخت وساز واحد های مسکونی در مسیر سیلاب واحداث سد.

4ایجاد کانال های انحرافی جهت عبور آب های رودخانه.

 

2قبل،هنگام و بعد از وقوع سیل چه باید کرد؟

 

قبل از وقوع سیل:

به همراه داشتن پوشاک مناسب- ذخیره سازی آب آشامیدنیو مواد غذایی و مواد درمانی و بهداشتی-توجه به اطلاعیه های رادیو و تلویزیون-شناسایی مکان مناسب در اطراف منزل برای سکونت موقت درطول جاری بودن سیل.

 

هنگام از وقوع سیل:

حفظ خونسردی-عبور از جاده های هموار ومناسب به طرف نقاط مرتفع-قطع جریان برق،گاز،آب-کمک به خردسالان، مستمندان و بزرگسالان

بعد از وقوع سیل:

عدم مصرف آب آلوده-دور شدن از منطقه ی سیل زده-توجه به خطرات ناشی از گزیدگی مار-خوداری از دست زدن به سیم برقآویزان ودیگر تاسیسات ووسایل

 

 

«پایان فصل اول- بخش دوم»

 

فصل دوم امداد و نجات درس اول

 

«شیوه ی امداد رسانی در حوادث»

 

 

1.فهرستی از آسیب های جسمی ناشی از حوادث را در جدول زیر ارئه دهید.

 

شگستگی اعضای بدن

1

خفگی

2

ایست قلبی

3

جراحت و سوختگی

4

 

2.وقتی با فرد یا افرادی که در اثر حادثه دچار اسیب می شوند،روبرو می شوید،در صورتی که تنها ویا همراه عده ای دیگری باشید، چگونه عمل می کنید؟

اقدام جهت امداد رسانی

تعداد حادثه دیده ها

تعداد امدادگر ها

 

ردیف

با حفظ خونسردی و آرامش به فرد مصدوم روحیه داده و زیر شانه های مجروح را گرفته  ویا مجروح را با پشت خود حمل می نماییم وکمک های اولیه ی مناسب و منطقی را اعمال می نماییم.

 

 

یک نفر

 

 

یک نفر

 

 

 

1

 

با حفظ آرامش و خونسردی نخست به افرادی که آسیب بیشتری دیده اند کمک می نماییم

یک گروه

یک نفر

 

2

با رعایت آرامش و نظم ورعایت اصل تقسیم وظایف بر اساس تعهد و تخصص وظایف را تقسیم کرده سپس کمک های اولیه ی مناسب را به ترتیب اولویت انجام می دهیم

 

یک نفر یا یک گروه

 

یک گروه

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.سازمان یا سازمان هایی که در زمان بروز حادثه وظیفه امداد رسانی دارند،کدامند؟

 

سازمان هلال احمر،سازمان های ویژه ی حوادث غیر مترقبه،،ارتش،سپاه،بسیج،آتش نشانی،سازمان ها وارگان هایتحت تصدی دولت در صورت لزوم.

 

4. در برخورد دو وسیله ی نقلیه دو نفر دچار آسیب شده اند و وضعیت یکی از حادثه دیده ها«هوشیار»و دیگری«بی هوش» است. به نظر شما،اقدام اولیه ی امدادگر در هر یک از دو وضعیت،چیست؟

 

نتیجه ی بحث کلاس

ردیف

آگاهی از وضعیت مصدوم،برسی و کنترل علائم حیاتی(فشار خون ،نبض،درجه حرارت،تنفس)انجام اقدامات کمک های اولیه ی مناسب.

1

با حفظ خونسردی و آرامش راه تنفس مصدوم را کنترل و باز منماییم ، انتقال مصدوم به محل مناسب، اطلاع رسانی و یا اطلاع دادن به مرکز امداد رسانی.

2

 

5.الف)علائمی که امدادگر بر اساس آن ها اقدام های اولیه ی خود را برای کمک به فرد حادثه دیده ای که به هوش است ،آغاز می کند کدامند؟ 

ب)او برای بر طرف کردن این علائم چه می کند؟

 

نتیجه ی بحث کلاس

 

وضعیت

علائم حیاتی(درجه حرارت،تنفس،فشارخون)

علائم

 

 

هوشیار

باز کردن را ه های تنفسی،تنفس مصنوعی،ماساژ قلبی

اقدام های رفع علائم

 

کنترل راه های تنفسی و ارزیابی مصدوم

 

علائم

 

 

بی هوش

باز نمودن راه های تنفسی،آتل بندی،قطع خونریزی و اعزام سریع به مراکز درمانی

اقدام های رفع علائم

 

 

خودآزمایی

1 می دانید که اقدامات «نا آگاهانه»و ناشی از «دلسوزی»بی مورد ممکن است به جای کمک به آسیب دیده صدمات او را تشدید کند. چنین اقدام هایی را شناسایی و در کلاس معرفی کنید.چ

 

دادن مایعات و مواد آشامیدنی به مصدوم،گریه و زاری و جیق، وحرکت دادن بدون رعایت موارد ایمنی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۸ توسط حکیمی

 

 

بــخـــش دوم فـــــصــــــــل دوم  درس دوم 

 

نام آسیب:شکستگی و در رفتگی اعضای بدن

   

گزارش گروه درباره ی آسیب و مشخصات آن

 

علائم و نشانه های آن:

درد شدید-تورم-ناتوانی عضو و تغیر شکل آن-خارج شدن استخوان شکسته از داخل پوست-پاره شدن و زخمی شدن پوست-خونریزی و...

 

اقدامات اولیه و ویژه ی امداد برای این آسیب چیست؟

 

حفظ آرامش و خونسردی-کنترل علائم حیاتی-نگه داشتن عضو با استفاده از آتل یا دست-قطع خونریزی-استفاده از کیسه آب به منظور کمتر شدن درد-رساندن مصدوم به مراکز درمانی

 

 

راه های پیشگیری از این آسیب کدام اند؟

 

رعایت نکات ایمنی به موقع راه رفتن بر روی سطح صاف و پستی و بلندی ها-رعایت نکات ایمنی و فراگیری مهارت های زندگی در تمام ابعاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام آسیب:سرمازدگی

علائم و نشانه های آن:

 

احساس مورمور شدن-احساس سستی-بی حالی-احساس خشک شدن پوست و...

 

 

اقدامات اولیه و ویژه ی امداد برای این آسیب چیست؟

 

بدن را به تدریج  وارد آب گرم کنید.اجازه ندهید مصدوم بخوابد.قرار دادن دستها زیر بغل.استفاده از آب گرم

 

 

راه های پیشگیری از این آسیب کدام اند؟

 

پوشش مناسب و گرم در مکان های خیلی سرد.قرار نگرفتن در محل آب و هوای سرد شدید

 

 

 

 

نام آسیب:گرمازدگی

 

گزارش گروه درباره ی آسیب و مشخصات آن

 

علائم و نشانه های آن:

 

سردرد و گیجی.تهوع.تعرق.رنگ پریدگی.نبض سریع و ضعیف

اقدامات اولیه و ویژه ی امداد برای این آسیب چیست؟

 

او را در یک اتاق خنک بخابانید.یک بالشت زیر سر او قرار دهید.پاهای او را بلند کنید و به او آب سرد نمک دار بدهید.لباس های او را از تنش جدا کنید.صورت و بدن او را با اسفنج و آب ولرم مزطوب کنید.با باد زدن او را خشک کنید.

 

راه های پیشگیری از این آسیب کدام اند؟

 

قرار نگرفتن در معرض هوای بسیار گرم و شرجی نمناک و تابش خورشید.

 

 

 

نام آسیب : برق گرفتگی

 

گزارش گروه درباره ی آسیب و مشخصات آن

علائم و نشانه های آن:

قطع تنفس و ایست قلبی-انقباض ناگهانی و شدید عضلات-سوختگی

 

اقدامات اولیه و ویژه ی امداد برای این آسیب چیست؟

 

یک حوله خشک دور پای شخص بپیچید-قطع تماس به وسیله خاموش کردن وسایل برقی-اگر نمیتوانید جریان را قطع کنید ،  روی یک ماده خشک و عایق مانند دفتر تلفن یا یک جعبه ی چوبی بایستید-برای دور کردن اعضای بدن شخص از منبع خطر از یک جاروی دستی استفاده کنید.

 

راه های پیشگیری از این آسیب کدام اند؟

عدم استفاده از وسایل برقی در محیط مرطوب مانند حمام-خودداری از کار با وسایل برقی با دست مرطوب-عدم تامیر وسایل برقی توسط افراد غیر متخصص-نصب درپوش مخصوص روی پریز ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام آسیب:مار و عقرب گزیدگی

 

گزارش گروه درباره ی آسیب و مشخصات آن

 

علائم و نشانه های آن:

 

وجود دو سوراخ.درد شدید.سرخی و تورم در اطراف محل گزش.اشکال در تنفس.افزایش میزان بزاق و تعرق

 

اقدامات اولیه و ویژه ی امداد برای این آسیب چیست؟

 

محل جراهت را پایین تر از سطح قلب نگه دارید.کمک کنید تا بنشیند.محل جراحت را با آب و صابون بشویید.شخص را آرام نکه دارید.بین پاهای شخص مارگزیده یه بالش قرار دهید.یک پانسمان پهن در محل زانو بزنید. شخص را به بیمارستان برسانید

 

راه های پیشگیری از این آسیب کدام اند؟

 

استفاده از شلوار،چکمه،دستکش و لباس آستین بلند ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      نام آسیب: نیش حشرات

 

 

گزارش گروه درباره ی آسیب و مشخصات آن

 

علائم و نشانه های آن:

 

تورم محل وقرمزی در ناحیه گزیده شده-خارش-احتمال تنگی نفس-شوک و بیهوشی

 

اقدامات اولیه و ویژه ی امداد برای این آسیب چیست؟

 

قسمت صدمه دیده را بی حرکت نگه دارید.نیش را از قسمت قائده آن بگیرید و نیش را خارج کنید.

 

راه های پیشگیری از این آسیب کدام اند؟

 

استفاده از ماسک و دستکش و جوراب به هنگام سروکار داشتن با زنبور-دودی کردن زنبوران هنگام بازدید از کندو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۸۸ توسط حکیمی

 

فصل سوم…………...

 

درس اول………..

بررسی دقیق علل وقوع حوادث.

 

 

به تصویر بالا در صفحه ی 71به دقت نگاه کنید:

 

1. چه اتفاقی افتاده است؟

 

آتش سوزی

 

2.به نظر شما چه عواملی باعث بروز این حادثه شده است؟

 

بی دقتی--- عدم رعایت نکات ایمنی مربوط به گاز،برق،تلفن

 

3.آیا می توانید افرادی را که در صحنه ی حادثه حضور دارند ،ازنظر چگونگی ارتباط با حادثه دسته بندی کنید؟

 

الف)اورژانس و پلیس

 

ب)آتش نشانی

 

پ)هلال احمر و گروه نجات و امداد، نیرو های مردمی،همسایگان، دوستان و آشنایان

 

4.خود را به جای یکی از افراد گروه های حادثه دیده قرار دهید و احساسات و انتظارات خویش را از دیگران بیان کنید.

 

الف)احساس همدردی و همکاری و رعایت شئونات اخلاقی

 

ب)ایجاد نظم و امنیت توسط پلیس

 

پ)انتقال و مداوای سریع مجروهین و مصدومین توسط اورژانس

 

ت)خاموش کردن سریع آتش و انجام فوری عملیات نجات

 

5. به نظر شما رعایت نکردن نکات ایمنی در بروز این حوادث چه نقشی دارد؟

 

رعایت نکردن نکات ایمنی در حوادث مختلف نقش اساسی و اول را دارد و عدم رعایت آن باعث ایجاد خطرات مالی و جانی فراوانی می شود.

 

فعالیت1

به عهده ی دانش آموز

 

خود آزمایی:

 

فرض کنید بر اثر بی توجهی به نکات ایمنی ،در خانه ای آتش سوزی رخ داده است . آثار زیان بار چنین حادثه ای را بیان کنید.

 

 آتش سوزی  سراسر خانه  را در برگفته  بود  تام اتاق مملوء از آتش بود ، وسایل درون خانه در میان شعله های آتش می سوخت بعضی از افراد ساکن خانه در میان شعله های آتش دچار سوختگی شده بودند و حالشان وخیم بود تعداد زیادی در داخل خانه محبوس شده بودند و با سروصدا تقاضای تقا ضای کمک می کردند آتش داشت به سایر ساختمان های مجاور سرایت می کرد آتش نشان ها مشغول نجات افراد محبوس در داخل خانه بودند.

فصل سوم:

 

درس دوم............................آتش و راه های خاموش کردن آن........................

 

 

1.طرف دوم این تساوی را رسم کنید. حالا بگویید مثلث های طرف اول و دوم چه نفاوتی با هم دارند؟

 

مثاث طرف اول هر کدام یکی از اجزای به وجود آورنده ی آتش هستند ولی مثلث طرف دوم(آتش) از اجتماع سه عامل فوق به وجود می آیند.

 

2.با توجه به برداشتی که از طرف اول تساوی یا معادله دارید،برای تصویر به دست آمده ی طرف دوم، چه نامی را پیشنهاد می کنید؟

 

مثلث آتش یا مثلث حریق

 

3. برای خنثی کردن طرف دوم این تساوی،چه پیشنهاد هایی دارید؟

 

برای پیشگیری از آتش سوزی باید از اجتماع سه عامل فوق  جلوگیری به عمل آورد-برای خنثی کردن آن لازم است یکی از عوامل سه گانه را از بین یرد.

 

 

 

 

 

بهترین روش خاموش کردن آتش

روش خاموش کردن آتش

مشخصات

نوع آتش سوزی

 

 

 

 

آب

 

 

 

شیلنگ آب

این مواد پس از سوختن، از خود خاکستر به جا می گذارند:مانند چوب وپارچه

 

 

مواد خشک

 

شن وماسه

پتوی خیس

مایعات(نفت-بنزین)

سیالات قابل اشتعال

 

خاموش کننده ی محتوی کف

گازها(گازهای شهری)

 

 

coپودر کف

 

 

قطع جریان برق

وسایل و دستگاه هایی که علت آتش سوزی آن ها جریان برق است.

 

 

ادوات برقی

 

 

coپودر کف

 

 

پودر

 

 

فلزاتی که با آب واکنش شیمیایی انجام می دهند و مشتعل می شوند.

 

 

فلزات قابل اشتعال

1.موادی را که آتش سوزی ایجاد می کنند از نظر روش مقابله به چهار گروه تقسیم می کنند آنها را نام ببرید.

 

مواد خشک،،، سیالات قابل اشتعال،،، ادوات برقی،،،  فلزات قابل اشتعال

 

 

1.عملی که بر روی آن عامل انجام میشود،چه هدفی را برای خاموش کردن  آتش دنبال می کند؟

 

برای خاموش کردن،عامل حرارت را از بین میبرند، برای خاموش کردن آتش عامل ماده سوختنی و حوادث را کاهش می دهند

 

2.با توجه به پاسخ سوال1،اطفای حریق درهر تصویر را چه می توان نامید؟

 

پاسخ

سوال

خاموش کردن با آب

تصویر1

 انتقال دادن شیشه و گاز  به محیط باز

تصویر2

 coاطفای حریق با پودر گاز

تصویر3

 

 

فعالیت های تکمیلی:

 

چرا در هر جا که ماده ی سوختنی،اکسیژن(هوای داخل کلاس)و حرارت وجود دارد- مثلث آتش تشکیل نمی شود؟

 

 زیرا برای تشکیل مثلث باید سه عامل با هم ترکیب شوند.

 

خود آزمایی: 

 

1. در هر یک از مواد زیر نوع آتش سوزی را مشخص کنیذ.

 

 

سیالات قابل اشتعال

گازوئیل

فلزات قابل اشعال

سدیم

ماده خشک

فرش

سیالات قابل اشتعال

گاز شهری

مواد خشک

 

مقوا

 

سیالات قابل اشتعال

الکل

ادوات برقی

رایانه

مواد خشک

مبلمان

ادوات برقی

تلویزیون

 

 

2.در حادثه برای مقابله  با آتش سوزی از کف آتش نشانی استفاده شده است ،به نظر شما استفاده از کف بر کدام ضلع مثلث آتش تاثیر می گذارد؟

 

حباب های کف آتش نشانی در مقابل حرارت مقاومند و روی مایعات قابل اشتععال باعث می شوند که اکسیژن به آتش نرسد.

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۸۸ توسط حکیمی

درس چهارم

 

 

اقدامات قبل از آتش گرفتن و هنگام آن

پرسش:

1.وضع به وجود آمده را در تصاویر بالا(ص79) را تشریح کنید.

طبقه ی اول ساختمان آتش گرفته و بشکه های نفت در راه پله گذاشته شده و ساکنین طبقه ی دوم در محاصره قرار گرفته و طبقه ی سوم گالن بنزین در جای مناسب است.

2.افراد درگیر در آتش سوزی در داخل آپارتمان از نظر تصمیم گیری چه وضعیتی دارند؟توصیه ی شما به آن ها چیست؟

افراد درگیر در آتش سوزی بسیار نگران و از نظر تصمیم گیری آشفته به نظر می رسند.توصیه می شود که اولا خونسردی خود را حفظ کنند پارچه یا دستمال مرطوبی بر روی دهان خود قرار دهند و به دنبال راه خروجی مناسب در آپارتمان باشند.

3.برای مقابله با آتش سوزی و چه کمبودها و اشکالاتی وجود دارد؟

کپسول آتش نشانی وجود ندارد – بشکه های نفت وگالن بنزین در جای مناسب قرار گرقه نشده است.

4.کدام یک از از اقدام های زیر (تصویر:الف و ب و پ صفحه ی79) را به افرادی که در داخل آپارتمان با آتش سوزی درگیرند توصیه می کنید؟چرا؟

 

الف :روش درستی است.زیرا وقتی کولر روشن می شود و هوای اتاق پاک می شود دود طبقاط دیگر نمی توانند وارد آن جا شوند. ب :اگر درب پشت بام باز شد دود و حرارت تخلیه می شود و از گسترش آتش سوزی  کاسته می شود. پ :این کار درست است.باید پرده ها را جمع کرد تا از انتقال شعله های آتش به طبقات پایین جلوگیری شود.

 

 

 

جواب سوالات تصویر ص80:

 

مسیر خروج

محل استقرار افراد

محل آتش سوزی

نتیجه ی بحث کلاس

–>5–>8–>1

11

 

10

–>9

7

–>8–>1

3

–>1

8

 

4

–>9

7

–>13

12

–>9

7

 

6

–>12–>3–>8

10

–>8

3

–>8–>9

4

 

2

–>9

8

–>7–>9

10

 

 

 خود آزمایی:

1.چرا در هنگام آتش سوزی استفاده از آسانسور و راه پله عادی خطرناک است؟

زیرا امکان سقوط آسانسور و محاصره در راه پله وجود دارد.

2.اگر بخواهید از نظر رعایت نکات ایمنی از طریق چک لیست محل زندگی تحصیل یا در محل دیگری را برسی کنید در مورد مجور های زیر به چه نکاتی اشاره می کنید؟

الف– راه های خروجی محل در هنگام آتش سوزی

ب– وضع تجهیزات مقابله با آتش سوزی مثل خاموش کننده های دستی و جعبه های آتش نشانی(شیلنگ آب)

پ – آموزش افراد مستقر در محل

الف :در راه های خروجی از گذاشتن مخازن نفت و بنزین و گاز خودداری کنید.ب :خاموش کننده های دستی و جعبه های آتش نشانی(شیلنگ آب)سالم باشد.پ :افراد مستقر در محل آموزش های لازم را یاد بگیرند.

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۸۸ توسط حکیمی

سوالات حرفه پایه سوم راهنمایی / دامپروری / واحد 8

 

1- مهمترین تولیدات زنبور عسل و کرم ابریشم چیست؟

عسل , ابریشم

2- محصولات زنبور عسل را فقط نام ببرید؟

عسلک , موم , ژله ی رویال  و زهر

3- یکی از فواید مهم زنبور عسل را در باغبانی و کشاورزی بنویسید؟

افزایش کمی و کیفی محصولات زراعی و باغی از طریق گرده افشانی است.

4- غذای زنبورعسل از دو طریق تامین می شود . آن را بنویسید؟

طبیعی , مصنوعی

5- زنبور عسل به طور طبیعی چگونه تغذیه می شود؟

از گرده ی گل و نوش ( شهد )  استفاده می کند.

6- برای تغذیه ی مصنوعی زنبور عسل از چه موادی استفاده می شود؟

از شربت ( شکر و آب ) استفاده می شود.

7- غلظت  شربت به چه عواملی بستگی دارد؟ به عواملی از جمله فصل  بستگی دارد.

8- در بهار و زمستان شکر و آب به چه نسبتهایی با هم ترکیب می شوند؟

در بهار برای تهیه ی شربت از یک قسمت آب و یک قسمت شکر و در زمستان شربت از 3 قسمت آب و 5 قسمت شکر تهیه می شود.

9- چرا گاهی اوقات به زنبوران شربت تحریکی ( تشویقی ) می دهند؟

این شربت به منظور قوی تر کردن کندو ( از نظر جمعیت ) و تخم ریزی بیشتر ملکه  به زنبوران داده می شود.  گاهی اوقات نیز به دلیل کمبود شهد گل و گرده ی گل برای جلوگیری از ضعیف شدن  کندو به زنبوران داده می شود.

10- چرا کندو اقدام به بچه دادن ( بچه کندو ) می کند؟

با فراوان شدن شهد و گرده گل  , تخم ریزی ملکه بیشتر شده و جمعیت کندو زیاد می شود . در این گونه مواقع به علت کمبود جا و غرایز طبیعی  کندو اقدام به بچه دادن می کند.

11- افزایش کندو به روش طبیعی را توضیح دهید.

 افزایش جمعیت کندو , کمبود جا و پرورش ملکه ی جدید و هم چنین  غریزه ی طبیعی باعث می شود که ملکه قدیمی در یک روز آفتابی با تعدادی از زنبوران از کندو خارج شده  و بر روی شاخه ی درختان یا جای مناسب دیگر مستقر شوند. در این هنگام زنبورداران با قرار دادن جعبه ( کندو ) در زیر شاخه ی درخت و تکان دادن ناگهانی شاخه یا بریدن آن , زنبوران را درون جعبه قرار می دهند. برای سهولت کار می توان از اسپری کردن زنبوران با آب موجب جمع تر شدن زنبوران گردید.

12- تکثیر مصنوعی کندو را توضیح دهید؟

در این روش از یک کندوی قوی  که دارای تعداد زیادی زنبور جوان است , برای گرفتن بچه ی مصنوعی استفاده می شود.

13- تکثیر مصنوعی در چه زمانی صورت می گیرد؟

در فصل پرورش  ملکه ( فصل بهار هر منطقه )

14- چرا رعایت موارد بهداشتی در پرورش زنبور عسل بسیار مهم است؟

زیرا زنبور عسل به طور کلنی زندگی می کند به همین دلیل بیماری به سرعت در میان آن ها شایع می شود.

15- برای پیش گیری  از بروز بیماری درکندو چه اقداماتی را باید انجام داد؟

نظافت کندو و محل آن   -     ضد عفونی کردن ابزار زنبورداری پس از هر بازدید  -  نگه داری کندو در محل خشک , به ویژه در زمستان  -    از بین بردن آب های راکد و گنداب های اطراف کندو – دور کردن کندوی مریض از زنبورستان  و سوزاندن لاشه ی زنبوران مرده.

16- از کرم ابریشم چه استفاده هایی  می شود؟

از روغن شفیره در تهیه ی کرم های بهداشتی و مصارف طبی , از شفیره در تهیه ی غذای طیور و ماهیان , از فضولات  آن برای کود دهی مزارع استفاده می شود.

17- کرم ابریشم چگونه حشره ای است؟

حشره ی کامل است که دوره ی زندگی اش شامل چهار مرحله تخم , لارو , شفیره و پروانه می باشد.

18- برای تغذیه ی کرم ابریشم باید از برگ توت کافی و مرغوب استفاده شود.

19-باید از دادن برگ های ضخیم و زرد به کرم ها  خودداری کرد. صحیح              غلط

20- پرورش کرم های بالغ در محل های مخصوصی به نام تلمبار صورت  می گیرد.

21- برای تغذیه ی کرم های بالغ از چه نوع برگی استفاده می شود؟

در این دوره باید برگ توت را به مقدار کافی و زیاد به صورت شاخه در اختیار کرم گذاشت , برگ ها باید تمیز و عاری از گرد و خاک باشد.

22- مرحله ی تنیدن پیله را توضیح دهید؟

زمانی که کرم ها از اشتها افتاده  و رنگ بدنشان به تدریج تغییر یافته به رنگ زرد شیری در می آیند و از طول بدنشان کم می شود. این مرحله را مرحله ی تنیدن پیله می نامند.

23- آبزیان به چه موجوداتی گفته می شود؟

به موجوداتی گفته می شود که در آب های شیرین , نیمه شیرین و شور زندگی می کنند  و به دو دسته ی گیاهان و جانوران آبزی تقسیم می شوند.

24- دو گروه آبزیان جانوری را نام ببرید؟ تک سلولی و پر سلولی

25- مهم ترین آبزیان پر سلولی را فقط نام ببرید؟ ماهی و میگو

26- مزایای گوشت ماهی نسبت به سایر مواد پروتئینی چیست؟

هضم گوشت ماهی از سایر گوشت ها ساده تر و میزان جذب پروتئین آن بیش از 90 درصد است.

27- در گوشت آبزیان چه مواد و ویتامین هایی وجود دارد؟

گوشت آبزیان از نظر موادی مانند کلسیم , فسفر , ید و ویتامین های محلول در چربی (A-D-E-K) غنی است.

28- از آبزیان چه استفاده هایی می شود؟

از آبزیان در تغذیه ی دام , طیور و صنایع دیگر مانند صابون سازی  و دارو سازی استفاده می شود.

29- چند نمونه از آبزیان زینتی را که در آکواریوم ها نگه داری می شوند را نام ببرید؟

ماهی , صدف , مرجان

30- یکی از عوامل مهم برای ادامه زندگی و رشد ماهیان , دمای محیط زندگی ( آب ) آن هاست .

31- ماهیان پرورشی از نظر دمای آب به دو دسته تقسیم می شوند آن را نام ببرید؟

ماهیان سردابی , ماهیان گرمابی

32- منظور از ماهیان گرمابی چیست؟

دسته ای از ماهیان که در آب های گرم به سر می برند. و در حرارت بالای 20 درجه سانتی گراد تولید مثل می کنند.

33- بهترین دما برای رشد و نمو ماهیان گرمابی چیست و در چه درجه حرارتی نمی توانند رشد کنند؟

بهترین دما برای رشد و نمو 25 درجه  سانتی گراد است و این ماهیان نمی توانند در گرمای 10 درجه رشد کنند.

34- معروف ترین ماهی گرمابی را نام ببرید؟ کپور

35- منظور از ماهیان سردابی چیست ؟ مثال بزنید.

ماهیان سردابی در حرارت 10-8 درجه ی سانتی گراد زندگی می کنند . مانند ماهی قزل آلا

36-  ماهیان گرمابی در چه نوع استخرهایی پرورش داده می شوند؟

در استخرهای خاکی که شیب کمی دارند و دارای دریچه ی ورود و خروج آب هستند.

37- در انتخاب محل استخر پرورش ماهیان گرمابی به چه عواملی باید توجه کرد؟

باید به عواملی مانند: شرایط اقلیمی , وضعیت آب  و خاک   توجه کرد. محل احداث استخر باید آب کافی و مناسب داشته باشد و خاک آن نیز حداقل 30 درصد رس داشته باشد.

38- برای آماده کردن استخر پرورش ماهی چه کارهایی را باید انجام داد؟

1: خشک کردن استخر پس از تخلیه 2: سوزاندن گیاهان  3: ضدعفونی کردن استخر ( آهک پاشن )   4: تعمیر دیوارهای استخر  5: شخم زدن  کود دادن برای بالا بردن رشد گیاهان استخر

39- غذای ماهی ها چگونه تامین می شود؟

غذای ماهیان به دو صورت طبیعی ( زنده ) و ترکیبی تامین می شود.

40 – منظور از غذای طبیعی ( زنده ) چیست؟

به همه ی موجودات گیاهی و جانوری که ماهی از آن ها تغذیه می کند , غذای طبیعی می گویند.

41- در پرورش ماهیان گرمابی چگونه تولید غذای زنده را افزایش می دهند؟

با آماده سازی استخر مانند شخم زدن و کود دهی

42- جدول زیر انواع ماهی کپور به همراه نوع غذای زنده آن ها  را نشان می دهد.

نوع ماهی

غذای طبیعی ( زنده )

ماهی علف خوار ( آمور )

علوفه ی سبز مانند شبدر و یونجه و گیاهان آبزی

کپور نقره ای

تک سلولهای گیاهی ( فیتو پلانکتون ها )

کپور سرگنده ( بیگ هد )

جانور کوچک ( زئو پلانکتون ها )

کپور معمولی

گیاهان و جانوران کف زی

 

 

43- منظور از غذای ترکیبی چیست؟

دسته ای از غذاهاست که با توجه به نیاز ماهی , روزانه تهیه می شود و در اختیار آن ها قرار می گیرد.

44- غذای ترکیبی درکارگاه های پرورش ماهی چگونه تهیه می شود؟

به صورت حبه ( پلث ) تهیه می شود.

45- غذای ترکیبی برای پرورش ماهیان گرمابی با توجه به چه عواملی تهیه می شود؟

تعداد, نوع و سن آنها

46- چرا رعایت موارد بهداشتی در پرورش ماهیان اهمیت خاصی دارد؟

زیرا درمان بیماری های ماهیان بسیار دشوار بوده و جابجایی ماهی ها برای درمان موجب ناراحتی آن ها میشود. ماهی در اثر بیماری اشتهای خود را از دست داده و دادن دارو به آن مشکل است. از طرفی تزریق دارو نیز مقرون به صرفه نیست.

47- عواملی که در پرورش ماهی از بروز بیماری جلوگیری می کنند را بنویسید؟

رسیدگی به موارد تغذیه ای و بهداشتی , جلوگیری از طولانی شدن دوره ی پرورش , عدم استفاده بیش از حد از مواد آلی در آماده سازی استخر , رعایت استاندارد از نظر تراکم ماهی در هکتار

48- تکثیر ماهیان به چند روش صورت می گیرد؟ نام ببرید.

طبیعی و مصنوعی

49- تکثیر طبیعی و مصنوعی ماهیان در چه مکان هایی صورت می گیرد؟

تکثیر طبیعی  در آب های طبیعی ( دریاها , رودخانه ها و... ) و تکثیر مصنوعی در کارگاه های تکثی و تحت شرایط خاص

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط حکیمی

سوالات  سال سوم راهنمایی / واحد 8 / باغبانی

www.Amozeshherfeh.blogfa.com

1-چه عواملی باعث شد که تولید میوه و سبزی و گسترش باغ ها  مورد توجه گیرد

شروع انقلاب صنعتی و نیاز به نیروی انسانی سالم

 

2- اولین تفاوت  اساسی و عمده بین درختان و سایر نباتات چیست

این است که سبزی ها و گیاهان زراعی  یک ساله یا دوساله اند و یا عمر کوتاهی دارند در صورتی که درختان گاهی به چند صد سال نیز می رسد.

3- چرا انسان روی درختان به خصوص درختان میوه به صورت  اصلاح بذر , پیوند , هرس و... دخالت می کند

هدف انسان بدست آوردن یک درخت مرغوب و پرمحصول است.

4- قسمت های اصلی یک درخت را فقط نام ببرید ریشه , ساقه , تاج

5- در بیش تر درختان رشد ریشه ها در داخل خاک با اندازه ی رشد شاخه ها در فضا تناسب دارد.    صحیح    غلط

6-ریشه ی درختان درمناطق کویری چگونه است

 ریشه ی این درختان تا چند برابر ارتفاع درخت به طور عمودی در خاک پایین می روند و از آب های موجود در اعماق زمین استفاده می کنند.

7-شکل تاج درختان معمولا به چه شکلهایی دیده می شوند

کره ای , مخروطی , تخم مرغی

8- به کدام قسمت درخت ساقه ( تنه ) می گویند

 قسمتی که ریشه ها را به شاخه ها یا تاج درخت وصل می کند , تنه خوانده می شود.

9-هدف از پرورش درختان چیست ؟ ( برای هر کدام مثال بزنید )

تولید میوه مانند: سیب , گلابی , گیلاس    تولید چوب مانند : سپیدار , راش , چنار ,   تولید چوب و میوه مانند: گردو  و زیبایی مانند: نارون و اقاقیا

10- تاثیر عوامل محیطی بر زندگی درختان  را توضیح دهید.

عوامل محیطی  بر زندگی درختان تاثیر بسزایی دارد به همین دلیل در هر منطقه ای با توجه به عوامل محیطی درختان خاصی پرورش داده می شود. بعضی مناطق مرکبا ت , مناطق دیگر خرما و ...

11- جنگل طبیعی چگونه بوجود می آید

در مناطقی که میزان رطوبت , دمای هوا و سایر عوامل محیطی برای رشد انواعی از درختان مناسب باشد , به تدریج مجموعه هایی از درختان و پوشش های گیاهی متناسب با موقعیت به وجود می آیند به مجموعه ی این گونه درختان  جنگل طبیعی می گویند.

12- منظور از جنگل مصنوعی  یا پارک جنگلی چیست

مجموعه ای از درختان که توسط انسان ها به طور ارادی و هدفدار  برای ایجاد فضای سبز در حاشیه ی شهرها  و دامنه ها کاشته می شوند جنگل مصنوعی می گویند.

13- روش های تکثیر درختان را فقط نام ببرید

بذر افشانی , پاجوش , قلمه زدن , خوابانیدن , پیوند زدن

14- شیوه ی تکثیر درختان به چه عواملی بستگی دارد

تکثیر درختان بر حسب نوع درخت  و موقعیت آن متفاوت است.

15- متداول ترین روش تکثیر تجاری درختان چیست

قلمه زدن و یا کشت بذر در خزانه به منظور تهیه ی گیاه پایه  و زدن پیوند روی آن هاست.

16- چرا روی درختان پس از تکثیر به وسیله ی بذر باید پیوند زده شود

زیرا بسیاری از درختان پس از تکثیر به وسیله ی بذر , بدون انجام عمل پیوند میوه ی مرغوب نخواهند داد.

17-  تکثیر درختان از طریق بذر را بطور خلاصه بنویسید.

1: کاشت بذر به طریق خطی در خزانه  ( بهار اول )

2: انتقال نهال در آخر زمستان  به خزانه دوم ( خزانه انتظار )

3: پیوند زدن روی نهال ها در ماههای خرداد تا شهریور

4: در سومین بهار شاخه های حاصل از پیوند را هرس و سربرداری می کنند

5: در زمستان همان سال درختان برای انتقال به محل اصلی آماده می شوند.

18-  تقاوت خزانه ی انتظار با خزانه ی اول چیست

در خزانه ی انتظار فاصله ی بین خطوط کشت و نهال های جوان بیش تر از خزانه ی اول است ( حدود دو تا سه برابر)

19-  پیوند معمولا در چه فاصله ای از سطح خاک روی نهال  انجام می شود

در فاصله ی 10-8 سانتی متری از سطح خاک

20- چرا پیوند را در روی ساقه و در جهت رو به شمال می زنند

برای اینکه پیوند از تابش مستقیم نور خورشید محفوظ بماند

21- تکثیر درختانی مانند هسته داران به وسیله ی بذر را توضیح دهید

بذر را در خزانه ی اول می کارند اما بدون انتقال به خزانه ی دوم در بهار و تابستان سال دوم آن را پیوند زده و در بهار سوم به زمین اصلی منتقل می کنند.

22- عمل پیوند روی درختانی مانند اقاقیا و بید مجنون چگونه است

پیوند در بالای ساقه و با فاصله ی یک متر از سطح  خاک زده می شود.

23- قبل از احداث باغ دو کار اساسی باید انجام گیرد آن ها را بنویسید

1: بررسی وضعیت بافت خاک و میزان املاح موجود در اعماق مختلف توسط متخصصان  خاک شناس و از طریق نمونه برداری و آژمایش

2: تصمیم گیری بر اساس شرایط محیطی منطقه از نظر آب و هوا مانند: حداقل و حداکثر دما , میزان بارندگی , طول مدت گرما و سرما و...

24-  چه عواملی در تصمیم گیری احداث باغ تاثیر جدی دارد

فاصله بازار مصرف محصول , وضع جاده و امکانات انتقال محصول , نیروی انسانی موجود در منطقه , وضع بادهای موسمی ودائمی

25- معمولا فاصله ی کاشت درختان در باغ ها به چه عواملی بستگی دارد توضیح دهید.

معمولا فاصله ی درختان در باغ ها به کوچکی و بزرگی تاج  آن ها و وضعیت ریشه ها در دل خاک بستگی دارد.  باید دقت کرد که درختان در صورت رشد , شاخه ها ی بالاتر مانع رسیدن نور به شاخه های پایینی نشوند و ریشه ها به رقابت غذایی با یکدیگر نپردازند.

26- علاوه بر وضعیت ریشه ها و تاج درختان فاصله کاشت درختان به چه عواملی دیگری بستگی دارد

فاصله ی درختان باید طوری باشد که پس از رشد , مانع عبور ماشین آلات کشاورزی برای شخم , سم پاشی و ... نشود.

27-طرح کاشت درختان را تعریف کنید

معممولا وضع قرار گرفتن  درختان نسبت به یکدیگر  را طرح کاشت درختان می نامند.

28- چند نمونه از طرح های کاشت درختان را فقط نام ببرید

مربع , مستطیل , اریب , مثلثی

29- گودال هایی که برای غرس ( کاشت ) درختان در نظر می گیرند باید دارای چه ابعادی باشد

گودال هایی به شکل مکعب با طول , عرض و ارتفاع یک متر یا به شکل استوانه با قطر و عمق یک متر حفر می کنند.

30-  در پر کردن گودال در هنگام کاشت درخت ابتدا کدام قسمت از خاک را در ته گودال می ریزند

 خاک رویی  که البته با مقدارمعینی کود حیوانی  و کود شیمیایی و مواد اصلاح کننده خاک  مخلوط می کنند.

31- پس از خارج کردن نهال های انتخاب شده  از خزانه چه می کنند

شاخه و ریشه ی آن ها را هرس می کنند تا شاخه های اضافی و شکسته و ریشه های آسیب دیده حذف شوند.

32- اگر فاصله ی بین خزانه تا مقصد زیاد باشد  چه می کنند

ریشه ها را در محلولی از آب , کود و مواد ضد عفونی کننده فرو می برند و محل قطع شاخه ها را با چسب باغبانی می پوشانند . این امرمانع تبخیر آب درون آوند ها می شود.

33- طریقه کاشت نهال  را در گودال توضیح دهید

1: نهال ها را به طور عمودی در گودال قرار می دهند.

2: گودال را با خاک پر می کنند. دقت کنیم که طوقه ی درخت روی خاک قرار گیرد.

3: بلافاصله پس از کاشت , آن ها را آبیاری می کنند تا ریشه ها به خاک بچسبد.

34-  منظور از عملیات داشت در درختان چیست

مراقبت هایی مانند : آبیاری , مبارزه با بیماری های و کنترل آفات , مبارزه با علف های هرز , ترمیم جوی آبیاری و نرم کردن خاک پای درختان

35- مقدار نفوذ آب و سرعت حرکت آن در خاک به  چه عواملی بستگی دارد

نوع و جنس خاک

36- روشها ی مختلف آبیاری درختا ن را فقط نام ببرید

1: آبیاری به طریق کرتی ( غرقابی ) 2: آبیاری تشتکی 3: آبیاری تحت فشار

37- آبیاری به روش کرتی را توضیح دهید

در این روش , زمین را به قطعات کوچک تقسیم کرده و آب از راه نهر وارد این قطعات می شود.

38 : یکی از معایب  مهم آبیاری کرتی چیست

در آبیاری کرتی آب به میزان زیادی هدر می رود.

39- آبیاری به روش تشتکی را توضیح دهید

در روش تشتکی , با توجه به سن و کوچک و بزرگ بودن درختان , تشتکی به قطر حدود 50 سانتی متر تا 2 متر دور درخت به وجود آورده و با هدایت آب از جوی به داخل آن ها , درختان را آبیاری می کنند.

40 – متداول ترین روش آبیاری  تحت فشار برای درختان چیست

آبیاری قطره ای

41- آبیار تحت فشار به روش قطره ای را توضیح دهید.

در این روش , آب از قسمت مرکزی و توسط دردستگاه های خاص و قابل  تنظیم به داخل لوله های اصلی و فرعی و بالا خره به لوله های آبیاری هدایت شده و درختان از طریق وسایلی که در اصطلاح به آن ها قطره چکان می گویند , آبیاری می شود.

42- تعداد قطره چکان در پای هر درخت به چه عاملی بستگی دارد.

با توجه به سن درختان در پای هر درخت 2 تا 4 و گاهی بیشتر قطره چکان قرار می دهند.

43- از شبکه ی آبیاری قطره ای علاوه بر آب رسانی و صرفه جویی در اب چه استفاده ی دیگری می شود

برای دادن کودهای شیمیایی محلول در آب به درختان نیز استفاده می شود.

44-هرس را تعریف کنید

هرس عبارت است از حذف شاخه ها و حتی میوه های اضافی به منظور به دست آوردن محصول مرغوب به اندازه ی مطلوب است.

45- هرس درختان در چه زمانی صورت می گیرد

هرس درختان قبل از بیدار شدن آن ها از خواب زمستان است . در هنگام هرس دمای هوای منطقه نباید از حدود پنج درجه کم تر باشد.

46-  هرس برای آرایش شکل ظاهری درختان نیز انجام می گیرد.   صحیح           غلط

 

www.Amozeshherfeh.blogfa.com


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط حکیمی

سوالات حرفه و فن پایه ی دوم راهنمایی

واحد 8    / باغبانی

 

 

1- سه فایده ی مهم گیاهان که موجب توجه انسانها به آن شده است را فقط نام ببرید؟

مصرف دارویی ، غذایی  و زیبایی

2- چرا از گیاهان زینتی در طراحی و تزیین پارک ها ؛ محوطه های منازل و ادارات استفاده می شود؟

به دلیل داشتن رنگ و شکل های متنوع

3-  عوامل محیطی که در رشد گیاهان تاثیر دارند را فقط نام ببرید؟

رطوبت هوا ؛ آب ؛ نور ، دما و خاک

4- دو گیاه نام ببرید که برای رشد حداقل به 16 درجه سانتی گراد و حداکثر 30 درجه سانتی گراد حرارت نیاز داشته باشند؟  اطلسی و کاغذی

5- دو گیاه نام ببرید که برای رشد به حداقل 5 درجه و حد اکثر 16 درجه سانتی گراد حرارت نیاز دارند؟

نرگس و بنفشه

6- منظور از گل های روز بلند چیست مثال بزنید؟

آن دسته از گیاهانی که  در زمان گل دادن به بیش از 14 ساعت نور در روز نیاز دارند ؛ روز بلند گفته می شوند مانند شب بو ، اطلسی ، ختمی

7- منظور از گل های روز کوتاه چیست؟ مثال بزنید؟

به گیاهانی که  برای گل دادن به 8 تا 11 ساعت نور نیاز دارند روز کوتاه گفته می شود مانند : داوودی و کاکتوس

8- منظور از گل های بی تفاوت نسبت به نور چیست؟  مثال بزنید.

به گیاهانی که برای گل دادن نیاز به مدت مشخصی  نور در روز ندارند مانند میخک و بنفشه ی آفریقایی

9- چرا گیاهانی که در گلدان نگه داری می شوند به مواد غذایی بیشتری نیاز دارند؟

زیرا آب خروجی از زیر گلدان ها مقداری از مواد غذایی خاک را در خود حل می کند و از گلدان و دسترسی گیاه خارج می نماید.

10- یکی از راه های تامین مواد غذایی مورد نیاز گیاهان گلدانی چیست؟ تعویض سالیانه ی خاک گلدان با خاک مناسب رشد گیاهان

11-برای تغذیه ی گیاهان گلدانی در طول مدت رشد بهتر است از چه نوع کودی استفاده شود؟

کود های شیمیایی محلول

12- مراحل انتقال گیاهی از یک گلدان به گلدان دیگر را بطور خلاصه بنویسید؟

اماده کردن مخلوط خاک باغچه ، رس و ماسه  همراه مقدار کمی کود شیمیایی مخصوص گیاهان

برای خارج شدن آب اضافی از ته گلدان قسمت پایین گلدان را شن ، سنگ ریزه و یا خاشاک به ارتفاع حدود 4 سانتی متر بریزید.

مقداری کود آلی را روی خاشاک کف گلدان بریزید

مقداری خاک مخلوط آماده شده را روی کود آلی بریزید.

اکنون با دقت گیاه را از گلدان قبلی خارج  و در روی خاک گلدان جدید قرار دهید و اطراف گیاه را خاک ریخته و آن را آبیاری نمایید.

13- انواع کود را فقط نام ببرید؟

کود آلی ( طبیعی ) ، کود شیمیایی

14-  کود های آلی چه  نوع کودی هستند؟ این کود ها  دارای منشاء حیوانی و یا گیاهی اند و به صورت جامد و یا مایع مورد استفاده قرار می گیرند.مانند: کود های گاوی , مرغی  و یا کود خاک برگ.

15-منظور از کودهای شیمیایی چیست؟ این نوع کودها حاوی مواد معدنی مانند: ازت ؛ فسفر ، پتاسیم ، بر و آهن اند.

16-  چرا آبیاری گل های گلدانی باید با دقت انجام شود؟

زیرا خاک گلدان و مقدار آب ذخیره  شده در آن محدود است.

17- آبیاری گلدانی که خاک آن سبک است چگونه است؟ اگر خاک گلدان سبک باشد( ماسه ) پس از آبیاری ، آب به سرعت از زیر گلدان خارج می شود در نتیجه باید به دفعات بیشتری آبیاری گردد.

18-  با افزایش دفعات آبیاری گلدانی که خاک آن سنگین و رسی است چه اتفاقی می افتد؟

فضاهای خالی بین ذرات خاک از آب پر می شود و هوا به ریشه ی گیاه نمی رسد و باعث پوسیده شدن ریشه و خشک شدن گیاه می گردد.

19-چرا در پرورش گیاهان از گل خانه شاسی استفاده می شود؟

برای پرورش گیاهان غیر بومی  یا در خارج فصل رویش و یا زود رس کردن آن ها از گل خانه و شاسی استفاده می شود.

20-روش ها ی تکثیر گیاهان را فقط نام ببرید؟

روش جنسی  ، روش غیر جنسی

21- تکثیر گیاه به روش جنسی را تعریف کنید؟

روش کشت دانه  را در اصطلاح روش  جنسی می گویند.

22-  چهار نمونه از روش های تکثیر به روش غیر جنسی را فقط نام ببرید؟

قلمه زدن ، خوابانیدن  ، پیوند زدن  ، تقسیم ریشه  ، گرفتن پاجوش

23-قلمه زدن یعنی چه؟

قلمه زدن عبارت است از قرار دادن قسمتی از ساقی یا برگ یک گیاه در شرایط مناسب ( داخل خاک یا محلول مواد غذایی ) و مراقبت تا ظهور ریشه و جوانه  برگ و تبدیل آن به یک گیاه کامل.

24- چهار گیاه نام ببرید که از طریق قلمه ساقه تکثیر می شوند؟

شمعدانی ، حسن یوسف ، دیفن باخیا ، فیلو دندرون

25- چهار گیاه نام ببرید که از  طریق قلمه برگ تکثیر می شوند؟

 بنفشه ی آفریقایی ، بگونیا ، بگونیا رکس ، سانسوریا

26- چگونه می توان یک گیاه را بو سیله ی خوابانیدن تکثیر کرد؟

شاخه ی بعضی از گیاهان  را بدون جدا کردن از تنه ی گیاه در فاصله ی 25 تا 30 سانتی متری از تنه اصلی به حالت انحنا در می آورند و در داخل خاک مرطوب قرار می دهند  ؛ طوری که جوانه ی انتهایی  شاخه از خاک بیرون بماند. آن گاه ضمن حفظ رطوبت خاک  از آن مراقبت کرده تا ریشه دار شود. سپس از ساقه ی اصلی جدا کرده و به عنوان یک گیاه جدید در جای دیگر می کارند.

27- چهار گیاه نام ببرید که بوسیله ی خوابانیدن تکثیر شوند؟

دیفن باخیا ، خرزهره ، مو چسب ، پاپیتال

 

 

واحد 8/ دامپروری

1-   به چه حیواناتی دام گفته می شود؟

به حیواناتی نظیر گاو ، گاو میش ، شتر ، گوسفند ، بز ، اسب و ... دام گفته می شود.

2-   در ایران پرورش چه دام هایی در درجه اول اهمیت قرار دارد؟

گاو , گوسفند , بز

3-   در ایران علاوه بر گاو , گوسفند و بز چه دامهایی دیگر پرورش داده می شوند؟ شتر , اسب , گاو میش

4-   سه عامل مهم که در پرورش دام موثرند را فقط نام ببرید؟

1- بهداشت و درمان     2- تغذیه     3- تولید مثل و اصلاح نژاد

5- چرا امروزه در دنیا موضوع پیش گیری از بیماری ها اهمیت بیش تری نسبت به درمان دارد؟

زیرا در صورت بروز بیماری در یک دام علاوه بر این که خطر بیماری , گله را تهدید می کند, حتی ممکن است منطقه را نیز آلوده نماید و موجب مرگ و میر دام و کاهش محصول شود.

6-چه بیماری هایی از طریق محصولات دامی به انسان نیز سرایت می کند؟

سل , سیاه زخم با مصرف گوشت آلوده یا تماس با دام بیمار به انسان سرایت می کند.

7- رعایت موارد بهداشتی در پرورش دام به دو دسته ی کلی تقسیم می شود آن ها را بنویسید؟

الف: بهداشت دامداری        ب: بهداشت انفرادی دام

8- آیا رعایت موارد بهداشتی دام به سلامتی انسان نیز کمک می کند؟ توضیح دهید.

بله , برای بدست آوردن مواد  غذایی سالم مانند شیر , پنیر و ... باید ابتدا دام سالم داشته باشیم و این مستلزم رعایت اصول بهداشت در واحدهای دامی است.

9- آیا این جمله صحیح است: محل زندگی دام در سلامت و در نتیجه افزایش محصول تاثیر بسزایی دارد.

10-چهار مورد  که در بهداشت انفرادی دام باید رعایت شود را فقط نام ببرید؟

شست شو , ضد عفونی و تیمار کردن , پشم چینی و کرک چینی , واکسیناسیون

11- یکی از موارد مهم در بهداشت انفرادی دام چیست؟ واکسینه کردن دام علیه بیماری ها

12- تغذیه مناسب دام ها چه تاثیری در رشد و تولید محصولات دامی دارد؟

زمانی می توانیم انتظا تولید داشته باشیم که علاوه بر رعایت نکات بهداشتی  نیازهای غذایی دام ها را برطرف کنیم . یا : بطور کلی تغذیه مناسب و صحیح برابر است با تولید بیشتر با کیفیت بالاتر

13- مواد غذایی مورد استفاده در تغذیه ی دام به دو دسته تقسیم می شود , آن ها را فقط نام ببرید؟

مواد علوفه ای   , مواد غذایی متراکم ( کنسانتره )

14- مواد علوفه ای در بسیاری از کشورها از جمله ایران چگونه تامین می شود؟

دام ها را در فصول مناسب برای چرا  به مراتع می برند تا با استفاده از علوفه ی مرتعی , غذای ارزان و مناسب در اختیار دام قرار گیرد.

15- منظور از مواد غذایی متراکم چیست؟

به موادی گفته می شود که دارای انرژی زیاد و سلولز کم ( فیبر کم ) باشند مانند: جو , گندم   سبوس گندم , ذرت , سویا

16- چرا موجودات زنده اقدام به تولید مثل می کنند؟

با تولید مثل سبب بقای نسل خود می شوند و موجب استمرار حیات در نسل های بعد می گردند.

 

واحد 8/ صنایع غذایی

 

1- صنایع غذایی را تعریف کنید؟

به مجموعه  فعالیتهایی که برای تهیه و نگه داری بهداشتی غذاها  مانند: خشک کردن , پاستوریزه کردن  , کنسرو کردن و ...انجام می گیرد , صنایع غذایی می گویند.

2- کنسرواسیون یعنی چه؟ هر عملی که نگه داری غذا را طولانی  کند , کنسرواسیون یا نگه داری غذا نامیده می شود.

3- یکی از روش های ساده ی کنسرواسیون حرارت دادن است.مانند: پاستوریزه کردن شیر

4- شیر چیست؟ شیر محصول دوشش کامل ومداوم یک دام ماده ی شیرده سالم است که به خوبی تغذیه شده  باشد.

5- خصوصیات شیر درهنگام جمع آوری چیست؟ گاو نباید هنگام دوشش خسته باشد, شیر باید با رعایت اصو بهداشتی  جمع آوری و بدون آغوز باشد.

6- ترکیبات اصلی شیر را نام ببرید؟ آب , چربی , پروتئین , قند شیر یا لاکتوز  و مواد معدنی

7- شیر حاوی موادی مانند رنگ دانه ها و ویتامین هاست.

8- چرا در صورت لزوم بهتر است شیر گاو جانشین شیر مادر شود؟ چون شیر گاو از نظر ترکیبات به شیر انسان نزدیک است.

9- مصرف شیر چه تاثیری در رشد کودکان و بطور کلی انسان دارد؟

کودکانی که شیر کامل می خورند سریع رشد می کنند و بدنی سالم تر و مقاومتر در مقابل بیماری ها دارند. خوردن شیر در تمام مراحل زندگی به سلامتی , نشاط و استحکام استخوان ها و دندان ها کمک  می کند و مانع پوکی استخوان در افراد سالخورده می شود.

10-نگه داری غذا در همه ی روش ها بر سه اصل اساسی منطبق است آنها را بنویسید.

1- از بین بردن میکرب ها یا جلوگیری از فعالیت آن ها

2- از بین بردن  عوامل موثر در فساد  مانند اکسیژن

3- بسته بندی مناسب برای جلوگیری از آلودگی مجدد غذا به میکرب و جلوگیری از ورود اکسیژن

11- پاستوریزه کردن را تعریف کنید؟

پاستوریزاسیون عبارت است از حرارت دادن یک ماده غذایی ( معمولا مایع مانند : شیر , سرکه ,آب میوه ,...) در درجه ی حرارت معین ( زیر 100 درجه ) و مدت مشخص  و سپس سرد کردن سریع  آن .

12- عمل پاستوریزاسیون به دو دلیل انجام می گیرد آن دو دلیل را بنویسید؟

1- میکرب های بیماری زای ماده ی غذایی ( مانند سل ) از بین برود. 2- با کاهش میکرب و آنزیم طول عمر مواد غذایی افزایش یابد.

13- چرا باید شیر را پس از پاستوریزاسیون بلافاصله در محل خنک نگه داری کنند؟

زیرا در غیر این صورت به دلیل وجود میکرب های غیر بیماری زا به سرعت دچار فساد می شوند.

14- شیر پاستوریزه را باید از زمان تولید تا مصرف در یخچال نگه داری کرد.  صحیح      غلط

15- مراحل تولید شیر پاستوریزه  در کارخانه ی شیر  را بنویسید.

1- دریافت شیر خام 2- صاف کردن  3- سرد کردن  4- نگه داری شیر خام در تانک های ذخیره 5- کارگاه پاستوریزاسیون شیر

16- روش های نگه داری شیر را نام ببرید؟

استریلیزه کردن , تغلیظ , شیر خشک , ماست , کره ,  خامه , پنیر

17- هدف از استریل کردن غذاهای بسته بندی  شده در قوطی ها و شیشه ها چیست؟

این است که محتوای آن ها در شرایط انبار داری و پخش  و فروش  تغییر حالت ندهد  و فاسد نشود تا بتوان برای مدت طولانی تری آن ها را نگه داری کرد.

18- در عمل استریل کردن کلیه ی آنزیم ها و موجودات زنده ی ماده ی غذایی و هوای بین آن ها از بین می روند.  صحیح               غلط

19- برای از بین رفتن کلیه ی میکرب ها  حرارتی به میزان  121 درجه ی سانتی گراد به مدت 15 دقیقه ضروری است.

20- پنیر چگونه فراورده ای است؟

پنیر فراورده ای است که بعد از انعقاد پروتئین  و خروج آب پنیر به صورت تازه  یا رسیده به دست می آید.

21- مبنای تقسیم بندی انواع پنیر چیست؟

پنیر بر حسب میزا رطوبت و چربی به انواع نرم , نیمه سخت , سخت و یا کم چربی  و پرچربی تقسیم می شود.

22- پنیر خامه ای چیست؟ این پنیر که از انواع پنیر نرم  و چرب است از خامه ی رقیق بدست می آید.

23- پنیر پرورده چیست؟ بعضی از انواع پنیر از مخلوط کردن و پخت چند نوع پنیر حاصل می شود و به آن ها پنیر پرورده می گویند.

24- ویژگی های شیر مورد استفاده در پنیر سازی  را بنویسید.

1- باید کاملا تازه , سالم و تمیز باشد و بوی نامطبوعی نداشته باشد. 2- از شیر دام بیمار یا تحت درمان تهیه نشود.

25- مراحل تولید پنیر در یک سیستم صنعتی ( پنیر رسیده در آب نمک ) را بطور خلاصه بنویسید؟

صفحه 201

26- نکات ایمنی در استفاده از شیر  را بنویسید؟

ج: صفحه 204

27- مدت نگه داری شیر پاستوریزه در یخچال در زمستان حداکثر 3 روز و در تابستان 2 روز است.

موفق باشید.

 

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۸۷ توسط حکیمی

سوالات حرفه وفن پایه ی دوم راهنمایی واحد 6 / ساختمان سازی

1-     برای ساخت یک ساختمان در یک محل ابتدا باید ................. زمین را مشخص کنند. ( موقعیت زمین )

2-     برداشت در نقشه برداری یعنی چه؟

مهندس نقشه بردار با استفاده از دوربین و خط کش بلندی که شاخص نامیده می شود؛ابعاد زمین و زوایای آن را اندازه گیری می کند. به این عمل برداشت گفته می شود.

3-     خطوط نازک  افقی و عمودی  داخل دوربین  چه نامیده می شود؟ تار

4-     برای اطمینان از عمود بودن ستونی که قرار است توسط جوشکار جوش داده شود می توان از ............ استفاده کرد. ( دوربین )

5-     نقشه خانه چیست؟

عبارت است از طرحی بر روی یک صفحه ی صاف مانند کاغذ برای نمایش دادن محل اتاق ها ؛ راه روها ؛ آشپزخانه ؛ دستشویی ؛ حمام و ...   .

6- نقشه ی خانه از اتصال منطقی  و مناسب فضاهای مختلف خانه بدست می آید. صحیح               غلط

7- نقشه یک زبان ............. است . ( ترسیمی )

8- بهترین روش برای انتقال اطلاعات ساختمانی چیست؟  نقشه

9- هرنقشه ی ساختمانی دارای چه علائمی است؟ فقط نام ببرید.

کادر نقشه ؛ نقشه ؛ جدول مشخصات نقشه ؛ راهنما و توضیحات ؛ علامت شمال

10- کادر نقشه چیست؟

کادر نقشه عبارت است از خطوطی که در حاشیه ی کاغذ رسم می شود.

11- کادر نقشه چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟

فاصله ی موجود بین خطوط کادر و نقشه ی ترسیمی باید با یکدیگر متناسب باشند.

12-    محل رسم نقشه کجاست؟ وسط کادر

13-    نقشه چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ باید با خط خوانا و اندازه گذاری کامل رسم گردد و تمام اطلاعات صحیح را به استفاده کننده منتقل کند.

14-    جدول مشخصات نقشه شامل چه قسمتهایی می باشد؟

مشخصات نقشه , شماره ی نقشه , نوع نقشه , مهندس طراح , مقیاس نقشه , نام رسم کننده نقشه

15- جدول مشخصات نقشه در سمت پایین و چپ نقشه رسم می شود.  صحیح                 غلط

16- راهنما و توضیحات در نقشه برای چیست؟ برای اطلاع رسانی دقیق تر است. در نقشه فضا ها با شماره مشخص می شوند و در قسمت راهنما نام آن ها در مقابل شماره ها نوشته می شود.

17- علامت شمال در هر نقشه برای چیست؟

برای پرهیز از اشتباه علامت شمال روی نقشه مشخص می شود. این علامت در قسمت راست و بالای نقشه یا در بالای توضیحات و از یک علامت مناسب برای جهت آن استفاده میشود.

18- تخته رسم چیست؟ تخته ی رسم محل مناسبی برای چسبانیدن کاغذ و نیز رسم نقشه بر روی آن است.

19-  از خط کش تی چه استفاده ای می شود؟ برای اتکا دادن آن به لبه ی تخته رسم و ترسیم خطوط افقی  و موازی استفاده می شود.

20- برای نقشه هایی که با مداد ترسیم می شوند از کاغذ شفافی به نام ............. و برای نقشه هایی که با جوهر رسم می شوند از کاغذ شفاف روغنی به نام ......... استفاده می شود. ( پوستی – کالک )

21- از راپید یا قلم جوهری چه استفاده ای می شود؟ برای ترسیم نقشه ها روی کاغذ کالک از قلم جوهری یا راپید استفاده می شود.

22- اجزای اصلی ساختمان را فقط نام ببرید؟

پی – ستون – دیوار – راه پله – سقف

23-    پی سازی از کجا شروع می شود؟

خاک سطحی را بر می داریم و هنگامی که به زمین مقاوم رسیدیم از آن جا پی سازی را شروع می کنیم.

24-    اندازه ی  عرض , طول و عمق پی ها به چه عواملی بستگی دارد؟وزن ساختمان و قدرت تحمل خاک محل ساختمان

25-    ستون چیست؟ یکی از مهم ترین اجزای ساختمان است که بار سقف و دیوارهای طبقات بالا به وسیله ی ستون به پی و از آن جا به زمین منتقل می شود.

26-    برای ساخت ستون ها از چه  موادی و وسایلی استفاده می کنند؟ تیر آهن , قوطی های چهار گوش آهنی و یا بتن

27-    دیوار چیست؟ با چیدن مناسب آجر , سنگ , بلوک سیمانی یا مصالح مقاوم بر روی هم و اتصال آن ها با ملات دیوار بوجود می آید.

28-    انواع دیوار ها را فقط نام ببرید؟ دیوار باربر ( حمال ) – دیوار غیر باربر ( جدا کننده )

29-    به چه نوع دیواری دیوار باربر ( حمال ) می گویند؟ این نوع دیوار وزن کلی ساختمان را تحمل می کند.

30-    ضخامت دیوار باربر به چه عواملی بستگی دارد؟ به تعداد طبقات ساختمان و ارتفاع دیوار

31-    دیوار جدا کننده چه نوع دیواری است؟ این دیوار فقط برای جدا سازی قسمت های مختلف داخل ساختمان به کار می رود و تنها قادر به تحمل وزن خود است.

32-    راه پله چیست؟ از طریق راه  پله طبقات به یکدیگر مرتبط می شوند.

33-    تعداد مناسب پله ها بین ........................ پله است.  ( 7 تا 9 )

34-    چرا در کناره ی آزاد پله ها باید از دست انداز ( نرده فلزی و چوبی ) استفاده کرد؟ برای جلوگیری از سقوط افراد

35-    پاگرد چیست؟ به فضای استراحت بین پله ها پاگرد گفته می شود.

36-    در ساختمان ها مسکونی ارتفاع پله ها و کف پله ها چند سانتی متر است؟ ارتفاع پله ها بین 16 تا 18 سانتی متر و کف پله ها حدود 30 سانتی متر می باشد.

37-    اندازه ی عرض پله ها چقدر باید باشد؟ عرض پله ها باید برای رفت و آمد افراد خانه و نیز انتقال اثاثیه منزل مناسب باشد.

38-    سقف چیست؟ به منزله ی پوشش ساختمان و حد فاصل طبقات است که با تیر چوبی , تیر آهن , تاق آجری , تیرچه بلوک و .... ساخته می شود.

39-    یکی از کارهای مهمی که در ساختن بنا اهمیت دارد انجام ............... قبل از شروع کار است. ( محاسبات )

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۶ توسط حکیمی

سوالات حرفه و فن پایه ی دوم راهنمایی واحد خوراک و پوشاک/ واحد 7

خداوند از خوردن بدون گرسنگی و خوابیدن بدون خستگی نفرت دارد . ( نهج الفصاحه )

 

1-   چرا انسان به غذا نیاز دارد؟ انسان برای کار و فعالیت , رشد و ترمیم , شادابی و پیش گیری و مبارزه با بیماری ها به غذای مناسب نیاز دارد.

2-     یک نوع بیماری ناشی از غذا خوردن را نام ببرید که بعد از چند ساعت یا حتی چند روز آشکار می شود؟ مسمومیت غذایی

3-     نشانه های مسمومیت را بنویسید؟ مسمومیت غذایی اغلب با اسهال و استفراغ ظاهر می شود.

4-   بیماری های ناشی از خوردن غذای ناسالم که بعد از ما ه ها یا سال ها  به صورت خطرناک ظاهر می شوند را فقط نام ببرید؟ حصبه , بعضی از سرطا ن ها

5-     غذای انسان از دو منبع تامین می شود آن ها را فقط نام ببرید؟ حیوانی , گیاهی

6-   مواد غذایی در چه مرحله ای ممکن است آلوده گردند؟ در مرحله تولید ( آفات وبیماری ها گیاهی وحیوانی ) در مرحله مصرف یعنی هنگام انبار کردن , انتقال , پخت و پز و حتی هنگام خوردن.

7-     در انتقال و نگه داری مواد غذایی به سه نکته باید توجه کرد آن ها را بنویسید؟

الف: زمان انتقال ونگه داری مواد غذایی در حد امکان کوتاه باشد.

ب: وسایل حمل و نقل و نگه داری متناسب با نوع ماده غذایی باشند.

ج: حمل و نقل , انبار و نگه داری , تولید  و توزیع باید تحت نظارت و کنترل بهداشتی مراکز مربوطه باشد.

8-   چرا عرضه ی بهداشتی غذا در مکان های عمومی مانند رستوران , هتل , مسافر خانه , کبابی , نانوایی و... موضوع بسیار مهمی است؟

چون غذا در این مکان ها به مقدار زیاد تهیه می شود و مورد استفاده عده ی زیادی قرار می گیرد در صورت فساد و آلودگی می تواند خسارات جانی ومالی فراوانی به بار آورد.

9-     چهار مورد از قوانین و آئین نامه های بهداشتی برای تهیه و عرضه ی مواد غذایی را بنویسید؟

بهداشت مواد اولیه , بهداشت کارکنان , بهداشت محیط و وسایل و تجهیزات , بهداشت نگه داری مواد غذایی

10-غذاهای مفید و با ارزش که کودکان به عنوان میان وعده در مدارس میل می کنند چیست؟ انواع میوه ها  و آب میو های تازه , شیر , تخم مرغ , خشکبار  و مغز ها ( پسته , بادام , گردو , کشمش ) , خرما  و یا استفاده از نان با پنیر و گردو یا سبزی

11-محیط آشپز خانه چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ محیط آشپزخانه باید تمیز و منظم باشد . آشپزخانه باید در جای مناسب داری نور و تهویه ی مناسب و همچنین عاری از حشرات و جوندگان باشد.

آشپزخانه باید دارای قفسه , یخچال , ظرف شویی , کپسول آتش خاموش کن و جعبه ی کمک های اولیه باشد.

12-آشپز قبل از شروع به  آشپزی به چه نکاتی باید توجه کند؟

دست ها را با آب گرم و صابون شسته و ناخن های خود را کوتاه نماید. از لباس و سر پوش تمیز و مناسب استفاده کند . از تماس مستقیم دست با مواد غذایی به خصوص در صورت وجود زخم , خراش  و کورک روی پوست خودداری نماید.

13- مواد غذایی خام از غذاهای پخته جدا نگه داری شود. صحیح               غلط

14- برای از بین بردن میکروبها بایدمواد غذایی به خصوص مرغ و گوشت  خوب پخته شود . صحیح   غلط

15- اگر لازم است غذای پخته شده بیش از 5 ساعت نگه داری شود چه باید کرد؟ باید آن را داغ داع یا سرد سرد نگه داشت.

16- زباله های آشپزخا نه را چگونه از بین ببریم ؟ زباله ها را در کیسه ها محکم و سطل های دردار جمع آوری کرده و روزانه در موقع مناسب به خارج از منزل منتقل می نماییم.

17-چرا باید از ورود کودکان به داخل آشپزخانه جلوگیری کرد؟ زیرا حوادث ناشی از وسایل و مواد موجود در آشپزخانه ها کودکان را تهدید می کند.

18- چهار مورد از خطرات و حوادث آشپزخانه ها را نام ببرید؟ انفجار و آتش سوزی , برق گرفتگی , سوختگی , بریدگی

 

پوشاک

 

1-     الیاف را تعریف کنید؟ الیاف رشته هایی بسیار نازک یا مویی شکل است که به صورت طبیعی یا مصنوعی وجود دارد.

2-   چرا نمی توانیم الیاف را مستقیما به مصرف برسانیم؟ الیاف به خاطر ظرافت و حالت خاصی که دارند مستقیما نمی توانیم به مصرف برسانیم.

3-     چگونه می توانیم الیاف را قابل مصرف نماییم؟ آنها را ابتدا به صورت نخ در می آوریم سپس از آن ها پارچه تولید می کنیم.

4-     نوع پارچه به نوع .............. بستگی دارد که در تهیه ی آن به کار برده شده است. ( الیاف)

5-     الیافی که در پارچه بافی به کار می رود به دودسته کلی تقسیم می شوند نام ببرید؟ مصنوعی , طبیعی

6-     الیاف طبیعی را تعریف کنید؟

به الیافی که در طبیعت وجود دارند. الیاف طبیعی می گویند.

7-     الیاف طبیعی به سه دسته تقسیم می شوند آن ها را فقط نام ببرید؟

گیاهی , حیوانی , معدنی

8-     سه نوع الیاف گیاهی نام ببرید؟ پنبه , کتان , کنف

9-     سه نوع الیاف حیوانی نام ببرید؟ پشم , ابریشم , مو

10-سه نوع الیاف معدنی نام ببرید؟ طلا نقره و پنبه ی نسوز

11-الیاف مصنوعی را تعریف کرده و مثال بزنید. الیافی است که در طبیعت وجود ندارند ولی انسان با استفاده از روش های مختلف شیمیایی آ ن ها تولید می کند مانند نایلون و ریون

12- هر چه شماره ی میل قلاب بافی  بالاتر  باشد میل نازک تر و هر چه شماره ی آن پایین تر باشد میل ضخیم تر است . صحیح                         غلط

 

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۶ توسط حکیمی

دانش آموزان عزیز این سوالات پس از مدت ۱۵ روز از تاریخ ۱۱/۱۰ لغایت ۲۶/۱۰  از روی سایت حذ ف خواهد گردید.

 

مجموعه سوالات آمادگی دفاعی

درس اول

1- دفاع را تعریف کنید؟ هر گونه عملی  که با استفاده از امکانات موجود به منظور دفع حمله ی دشمن ونهایتا انهدام آن صورت گیرد دفاع گویند.

2- سیر پیشرفت و تکامل ابزار دفاع را تا چهار مرحله بنویسید؟مقابله با سنگ , استفاده از سلاح سرد مانند خنجر و تیر و کمان , استفاده از سلاح گرم مانند تفنگ , استفاده از وسایل کشتار جمعی مانند موشک و ...

3- تفاوت عمده دفاع انسان و حیوان را بنویسید؟ دفاع حیوانات غریزی است و در همه ی زمانها یکی است و تغییر نمی کند ولی دفاع انسان آگاهانه است و با استفاده از تفکر خود ابزارهایی را می سازد و شیوه ی دفاعی را در هر زمان تغییر می دهد.

4- چرا آمار و تلفات انسانی در جنگ های گوناگون متفاوت است؟ هر چه نوع سلاح پیشرفته تر باشد آمار تلفات نیز بیشتر می شود. مانند استفاده از سلاحهای کشتار جمعی که بیشترین تلفات را به دنبال دارد.

5- هنگام حمله ی دشمن به هر کشور , کدام نیروها مسئولیت رسمی دفاع را به عهده می گیرند؟ ارتش , سپاه پاسداران

6- این سخن از کیست؟ « هر انسان مخلص و متعهدی که آمادگی دفاعی را لازمه ی حیات جامعه ی اسلامی بداند در نزد خدا آبرو دارد»

امام خمینی ( ره )

7- این سخن از کیست؟ « در دنیایی که سلطه گری یک امتیاز محسوب می شود ملت ما باید قادر به دفاع از خود باشد. »

مقام معظم رهبری

8- سوره ی حج  , آیه ی 40 و سوره ی انفال آیه ی 60 به چه موضوعی اختصاص دارد؟اهمیت دفاع

9- ماده 11 اصل سوم قانون اساسی چه موضوعی را بیان می کند؟ تقویت بنیه دفاعی ملی  از طریق آموزش نظامی عمومی  برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور است.

10- دفاع آگاهانه را تعریف کنید؟انسان با  استفاده از تفکر از خود و کشور و حتی از اعتقادات خود نیز دفاع می کند این دفاع آگاهانه نام دارد.

11- دفاع غریزی را تعریف کنید؟ حیوانات بصورت غریزی  که خداوند  در وجود آنها قرار داده خود را در مقابل خطرات حفظ می کنند. این دفاع غریزی نام دارد.

درس دوم

1- ویژگی  های حرکتی مردمی ( بسیج ) را بنویسید؟یک حرکت خودجوش و جمعی است, بدون چشم داشت مادی , بصورت داوطلبانه و بر باورها و اعتقادات مردم استوار است.

2- حرکت جمعی و خود جوش چه نام دارد؟ بسیج

3- چند نمونه از فعالیتهای بسیج را بنویسید؟هشت سال دفاع مقدس, مقابله با بیماری های  واگیردار مانند فلج اطفال, کمک رسانی  به مردم زلزله زده ی بم

4- بسیج  چیست؟نهادی است خودجوش و مردمی که بر اساس باورها و اعتقادات مردم در زمان صلح و جنگ تشکیل شده است.

5- بسیجی کیست؟هر کس که عضو بسیج باشد و به آرمانهای آن پاسخ مثبت دهد بسیجی است.

6- نهادهای رسمی ومردمی را که در زمان جنگ فعالانه با دشمن مقابله می کرده اند را نام ببرید.ارتش , سپاه پاسداران , بسیج مردمی , ستاد جنگهای نامنظم , جهاد سازندگی

7- در آغاز جنگ مردم خرمشهر چگونه  برای مفابله با دشمن سازماندهی شدند؟ فرمانده سپاه  خرمشهر و آبادان ( شهید جهان آرا) به همراه سایر پاسداران با سلاحهایی که در اختیار داشتند مردم را اعم از زن و مرد مسلح کردند , آنان در حوالی مسجد جامع خرمشهر مدت 35 روز در برابر تجاوز ارتش عراق مقاومت کردند.

8- جدول زیر نشان دهنده ی وظایف بسیج است آن را کامل کنید.

مفهوم

عبارت

سازندگی

همکاری با دولت در امر توسعه و مشارکت مردم در سازندگی  و عمران

فرهنگی

امر به معروف و نهی از منکر , برگزاری اردوهای سیاحتی , زیارتی , برگزاری کلاسهای هنری , ورزشی , قران

اجتماعی

همکاری با نهادهای اجتماعی مانند نهضت سواد آموزی و سازمان تامین اجتماعی

امداد رسانی

فعالیت پشتیبانی و امداد رسانی در حوادث

بهداشت و درمان

فعالیت درباره ی واکسیناسیون همگانی , رساندن دارو به نقاط محروم , کمک رسانی به مردم

در زمان بروز بیماری های همه گیر

امنیتی

گسترش مشارکت مردمی در امنیت داخلی

دفاعی

ایجاد آمادگی دفاعی

سیاسی

تقویت وحدت و هم بستگی ملی

 

9- برای اسوه شدن چه مسیری را باید پیمود؟ اسوه های محیط زندگی خود را بشناسیم , شاخص های اسوه شدن را شناسایی کنیم , مراقب اعمال و رفتاری که از اسوه ها انتخاب کرده ایم باشیم .

درس سوم

1- در چه زمانی یک جامعه احساس آرامش و امنیت نسبی می نماید؟زمانی که توان یک جامعه در مقابل تهدیدها و خطرهای محیطی  بیشتر باشد.

2- آیا ممکن است در درک امنیت و ناامنی دچار اشتباه شویم؟ چرا؟ بله , چون ممکن است اطلاعاتی که به دست ما رسیده است از اعتبار لازم برخودار نباشد.و یا ما اطلاعا ت را به اشتباه تفسیر کنیم.

3- ابعاد مختلف نا امنی را فقط نام ببرید؟ 1- نا امنی اقتصادی 2- نا امنی نظامی  3- نا امنی فرهنگی و اجتماعی

4- چها رمورد از نا امنی های اقتصادی را نام ببرید؟رشد بی کاری , بیشتر شدن واردات و کاهش صادرات , افزایش تورم , گسترش قاچاق کالا

5- دو مورد از نا امنی های نظامی  را نام ببرید؟رشد درگیری های نظامی در منطقه ی خلیج فارس , ایجاد پایگاه های نظامی قدرت های فرا منطقه ای در آسیای میانه

6- چهار مورد از نا امنی فرهنگی  و اجتماعی را بنویسید؟رشد آمار طلاق , افزایش مصرف مواد مخدر , افزایش مدرک گرایی به جای علم گرایی , کاهش تعداد افراد کتاب خوان

7- آیا بین ابعاد مختلف نا امنی ارتباطی وجود دارد ؟ توضیح دهید.این عوامل برهم تاثیردارند مثلا نا امنی اقتصادی مطمئنا نامنی فرهنگی  و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

8- اقدامات موثری که مسئولان می توانند برای جلوگیری از بروز نا امنی انجام دهند چیست؟ 1- برنامه ریزی منظم در زمینه های اجتماعی , اقتصادی , نظامی و سیاسی است. 2-  اجرای دقیق و صحیح برنامه های پیش بینی شده 3- پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه های پیش بینی شده

9- اقدامات موثری که مردم  می توانند برای جلوگیری از بروز نا امنی  انجام دهند چیست؟ 1- سعی  در افزایش  آگاهیهای  عمومی, اجتماعی , اقتصادی, سیاسی 2- سعی در افزایش آگاهی از قوانین  ومقررات  جامعه و سعی در رعایت  مقررات  و قوانین

درس چهارم

1- عوارض نامطلوب  ناشی از بی نظمی را بیان کنید؟کاهش کارآیی و بهره وری از امکانات مادی و معنوی موجود می شود, کاهش دوام و تاثیر  منفی در کارها می شود, آشفتگی روحی و انزجار اطرافیان از فرد نامنظم می گردد.

2- مقرراتی کلی را که در یک پادگان وجود دارد را بیان کنید؟ 1- اجرای مقررات برای همه یکسان است 2- انجام دادن کلیه امور  تابع برنامه ی مشخص است 3- همه از یک نفر اطاعت می کنند 4- تشویق برای یک نفر و تنبیه برای همه  است

3- آداب اولیه ی نظامی که در یک پادگان اجرا می شود را بنویسید؟1- تشکیل صف یا ستون 2- از جلو نظام 3- خبر دار 4- به چپ چپ 5- به راست راست 6- عقب گرد

4- رعایت و اجرای دقیق آداب نظامی در یک پادگان چه نتایجی را به همراه دارد؟ 1- فرد آموزش دیده  نسبت به رعایت نظم در تمامی امور زندگی مقید تر می شود 2- از بروز احتمالی خسارات  جانی و مالی  جلوگیری می کند 3- اعتماد به نفس افراد بیشتر می شود

5- منظور از این جمله چیست؟ « اگر در پادگان عرق بیشتری بریزید درمیدان جنگ خون کمتری ریخته خواهد شد»

یعنی اگر فرد آموزش های لازم را ببیند و از لحاظ جسمی , مهارتی و ذهنی آماده باشد , در مقابله با دشمن موفق تر است.

6- فوائد انجام حرکات نظام جمع چیست؟ هماهنگی فرد با گروه , اطاعت از فرمانده , هماهنگی حرکات

7- چرا در محیط های نظامی « نظم » کاربرد بیشتری دارد؟اجرای مقررات و نظم خطرات و صدمات را کاهش می دهد و افراد را بیشتر مصون می دارد.

8-منظور از عوارض طبیعی و مصنوعی چیست؟ عوارضی که انسان در بوجود آوردن آن دخالتی نداشته باشد ( طبیعی ) و آنچه با دخل و تصرف انسان در طبیعت بوجود آمده باشد ( مصنوعی ) نامیده می شود.

9-  دو مورد عوارض طبیعی و غیر طبیعی چه کمکی به افراد حاضر در صحنه ی جنگ  می کند؟ از این پدیده ها برای حفظ جان افراد در زمان دفاع استفاده می شود. سربازان می توانند با استفاده از پدیده ها خود را به دشمن نزدیک یا دور کنند.

10- اگر بار مسافران و وسایل نقلیه بازرسی نشود , چه وقایعی پیش می آید؟ بوجود آمدن نا امنی , به خطر افتادن جان و مال و حقوق فرد یا افراد جامعه , به وجود آمدن روحیه ی خلافکاری , افزایش استفاده  از هر گونه  وسایل و کالاهایی که دارای ضرر و زیان برای فرد و جامعه است.

11- چهار نمونه از سلاحهای انفرادی را نام ببرید؟یوزی , کلت برتا , ژ-3 , کلاشینکف

12- ویژگی های یک سلاح پیشرفته را بنویسید؟یک سلاح پیشرفته باید سرعت , دقت , میزان اثر پذیری و اثر گذاری , قابل استفاده بودن در هر شرایطی و خفیف بودن صدا  و کم وزن بودن را همزمان داشته باشد.

13- منفور ترین ابزار جنگی قرن بیستم چیست؟ سلاح شیمیایی

14- چهار مورد از سلاح های شیمیایی با توجه به  نوع  اثر شیمیایی آنها را فقط نام ببرید؟خفه کننده , تاول زا , ناتوان کننده , عامل خون

15- سلاحهای شیمیایی در جنگ ها چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟این مواد به وسیله ی ابزارهای  جنگی مانند توپ , موشک , خمپاره و ... توسط نیروهای نظامی در جنگ ها استفاده می شوند.

16- چرا درجنگ ها به جای سلاح های جنگی از سلاح های شیمیایی استفاده می کنند؟ ایجاد رعب و وحشت در بین افراد منطقه , تلفات زیاد و سنگین جانی

17- خسارت کدام یک از حالت های سلاح شیمیایی ( جامد , مایع , گاز ) بیشتر است ؟ چرا ؟گاز , زیرا حجم زیادی را در بر می گیرد, زود بر جسم اثر می گذارد و قابل رویت نیست و سرعت انتشار آن زیاد است.

18- راههای نفوذ سلاح شیمیایی  به بدن کدامند؟ دستگاه تنفسی, چشم , دهان و دستگاه گوارش , پوست

19- سلاح شیمیایی از نوع گاز را چگونه شناسایی می کنید؟ از طریق بوی آن

20- آیا همه ی سلاح های شیمیایی به یک قسمت بدن جراحت وارد می کنند؟ خیر اثرات هر یک از آنها متفاوت است بعضی عامل اعصاب و بعضی عامل خون و بعضی تاول زا هستند.

21- اقدامات عمومی اولیه را که افراد هنگام روبه رو شدن با حملات شیمیایی برای حفظ جان خود می توانند انجام دهند , بیان کنید.

خارج شدن از فضای سر پوشیده , رفتن به بلندی , خیس کردن پارچه و گذاشتن آن جلوی دهان و بینی , استفاده از ماسک , مراجعه به مراکز درمانی , آگاهی از محل استقرار نیروهای امدادی

 

درس پنجم

1- آیا همیشه دفاع به صورت مستقیم صورت می گیرد؟ خیر , گاهی اوقات  دفاع با استفاده از استتار , اختفاء , پوشش , فریب  و ... صورت می گیرد.

2- پدافند غیر عامل را تعریف کنید؟به مجموعه کارهایی که با اجرای آن می توان ازوارد شدن تلفات جانی به افراد و زیان اقتصادی به تجهیزات و تاسیسات  مهم کشور جلوگیری نمود, یا آن ها را به حداقل کاهش داد , پدافند غیر عامل گفته می شود.

3- فریب یعنی چه؟انحراف ذهن دشمن از اهداف حقیقی و مهم به سمت اهداف کاذب  و کم اهمیت را فریب می گویند.

4- با انجام چه کارهایی می توان دشمن را فریب داد؟ استتار و اختفاء خود را مرده جلوه دادن پوشش حفاظتی جنگ و مبارزه ایجاد موانع ( مانند میدان مین , سیم خاردار و ... ) ایجاد عملیات دود  

5-  اختفاء حفاظت در برابر دید دشمن را تامین می کند و ............. امکان  کشف یا شناسایی نیروها  تجهیزات  و تاسیسات و فعالیت ها را کاهش می دهد. ج: استتار

درس ششم

1- انواع پشتیبانی مورد نیاز در زمان جنگ را نام ببرید؟حمایت انسانی , حمایت غیر نقدی , حمایت امدادی و هلال احمر , حمایت رزمی , حمایت روانی و معنوی , حمایت مادی و نقدی , حمایت غیر مادی و امدادی مانند اهداء خون , حمایت تبلیغاتی

2- پایگاه های مردمی را که برای حمایت و پشتیبانی از رزمندگان در شهرها  و روستاها در زمان جنگ فعالیت داشتند نام ببرید؟ مساجد , انجمن اسلامی  , جمعیت هلال احمر , جهاد سازندگی , پایگاه های بسیج  و شوراهای اسلامی

3- در پشتیبانی جمعی , رعایت چه نکاتی ضروری است؟تقسیم مسئولیت و وظایف , برنامه ریزی مدون , تهیه لیست از وسایل مورد نیاز , دادن اطلاعات صحیح , کنترل و نظارت

سوالات چهار گزینه ای

1- انحراف ذهن دشمن از اهداف حقیقی و مهم به سمت اهداف کاذب و کم اهمیت راچه می گویند؟

الف: اختفاء           ب: استتار             ج: فریب              د: پوشش

2- اقدامات عمومی اولیه  که افراد هنگام روبه رو شدن با حملات شیمیایی برای حفظ جان خود می توانند انجام دهند کدامست؟

الف: رفتن به بلندی  ب: گذاشتن پارچه خیس جلوی دهان                 ج: استفاده از ماسک  د: همه موارد

3- سلاح شیمیایی از نوع گاز را چگونه شناسایی می کنید؟

الف: رنگ                        ب: بو                 ج: شکل              د: هیچکدام

4- خسارت کدام یک از حالت های سلاح شیمیایی بیشتر است؟

الف: مایع             ب: جامد              ج: گاز                د: هیچکدام

5- کدامیک از عوارض زیر طبیعی است؟

الف: جاده                        ب: ساختمان                      ج: سد                 د: دره    

6- کدامیک از موارد زیر جزء نا امنی اقتصادی نیست؟

الف: رشد بی کاری              ب: رشد آمار طلاق              ج: افزایش تورم                  د: گسترش قاچاق کالا

7- کدامیک از نا امنی های زیر جزء نا امنی  فرهنگی است؟

الف: افزایش تورم    ب: رشد بی کاری   ج: افزایش تعداد بی سوادان                  د: رشد درگیری های نظامی

 

8- کدام گزینه  ابعاد نا امنی را مشخص کرده است؟

الف: نا امنی اقتصادی                        ب: نا امنی نظامی                ج: نا امنی فرهنگی و اجتماعی  د: همه موارد

9- « بسیج یعنی جوانان پاک , یعنی فرهنگ معنویت » این جمله از کیست؟

الف: امام خمینی (ره)            ب: بهشتی (ره)                   ج: رهبر معظم انقلاب           د: مطهری

10- عبارت « گسترش مشارکت مردم در امنیت داخلی » مربوط به کدامیک ازعرصه های  بسیج است؟

الف: عرصه امنیتی                ب: عرصه دفاعی                 ج: عرصه سازندگی              د: عرصه فرهنگی

11- نهاد های رسمی و مردمی را که در زمان شروع جنگ فعالانه با دشمن مقابله می کرده اند کدامست؟

الف: ارتش                       ب: سپاه               ج: بسیج               د: همه موارد

12- نهادی خود جوش و مردمی که بر اساس باورها و اعتقادات مردم در زمان جنگ و صلح تشکیل شده است.

الف: سپاه             ب: ارتش             ج: چریک د: بسیج

سوالات جاخالی

1- به مجموعه کارهایی که با اجرای آن می توان از وارد شدن تلفات جانی به افراد و زیان اقتصادی به تاسیسات مهم کشور جلوگیری نمود , یا آنها را کاهش داد ................... گفته می شود.

2- انحراف ذهن دشمن از اهداف حقیقی و مهم به سمت اهداف کاذب و کم اهمیت را در اصطلاح .......... می گویند.

3- سلاح شیمیایی از نوع گاز را می توان از طریق ................ شناسایی کرد.

4- دفاع انسان بر خلاف حیوانات ............ است.

5- برای ایجاد رعب و وحشت در بین افراد منطقه از سلاح های ............. استفاده می کنند.

سوالات صحیح و غلط

1-اختفاء حفاظت در برابر دید دشمن را تامین می نماید.                                صحیح                 غلط

2- استتار امکان کشف یا شناسایی نیروها , تجهیزات و تاسیسات و فعالیت ها را کاهش می دهد. صحیح  غلط

3- پدافند غیر عامل انحراف ذهن دشمن از اهداف حقیقی به سمت اهداف کاذب وکم اهمیت است.صحیح            غلط

4- خارج شدن از فضاهای سر پوشیده یکی ازاقدامات اولیه درهنگام حملات شیمیایی است.    صحیح                 غلط

5- استتار یعنی همرنگ شدن با محیط .                                                                صحیح                 غلط

6-  آنچه با دخل و تصرف انسان در طبیعت بوجود می آید عوارض طبیعی گویند.              صحیح                 غلط

7- کاهش کار آیی و بهره وری از امکانات مادی و معنوی از عوارض نامطلوب بی نظمی است.صحیح                غلط

8- فعالیت پشتیبانی و امداد رسانی در حوادث جزء عرصه ی امداد رسانی بسیج است.           صحیح                 غلط

9- حرکت خود جوش و مردمی که بر باورها و اعتقادات مردم استوار است را بسیج می نامند.  صحیح                 غلط

10- دفاع انسان آگاهانه و دفاع حیوان غریزی است.                                                 صحیح                 غلط

 

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه یازدهم دی ۱۳۸۶ توسط حکیمی
               

 

 

سوالات حرفه سال دوم واحد کار با فلز

 

          سوالات حرفه سال دوم واحد کار با فلز

سوالات حرفه وفن سال دوم واحد فلز

 

1- فلزات پس از استخراج طی مراحلی به صورت  نیم ساخته   در می آیند.

 

2- اتصالات به دو دسته تقسیم می شوند آنها را فقط نام ببرید؟

اتصال جدا شدنی – اتصال جدانشدنی

 

3- منظور از اتصال جدا شدنی چیست؟

در این نوع اتصالات , قطعات را به آسانی می توان از هم جدا کرد. از این رو به آن اتصال موقت نیز می گویند.

 

4- مهم ترین وسیله برای اتصال موقت,   پیچ و مهره است.

 

5- منظور از اتصال جدا نشدنی چیست؟

در این , قطعات پس از اتصال به راحتی از یک دیگر جدا نمی شوند. از این رو به آن اتصال دائم گفته می شود.

 

6- مهم ترین روش اتصال دائم  جوش کاری  و لحیم کاری است.

 

7- لحیم کاری را تعریف کنید؟

اتصال دو فلز نازک به یک دیگر , به وسیله ی سیم لحیم را لحیم کاری می گویند.

 

8- جنس سیم لحیم از چیست؟

قلع و سرب

 

9- هویه چیست؟

 برای گرم کردن محل لحیم کاری از وسیله ای به نام هویه استفاده می شود.

 

10- انواع هویه را نام ببرید؟

هویه ی دستی , هویه برقی

 

11- برای داغ کردن هویه ی دستی از چراغ کوره ای و برای داغ کردن هویه ی برقی از انرژی الکتریکی استفاده می شود.

 

12- روغن لحیم چیست؟

برای تمیز کردن محل لحیم کاری از روغن لحیم استفاده می شود.

 

13- روغن لحیم چگونه باعث تمیز شدن سطح کار می شود؟

هنگامی که روغن لحیم را به محل لحیم کاری آغشته می کنید ,در اثر حرارت هویه ذوب شده و اکسید فلز را در خود حل می کند و سطح کار را تمیز می نماید.

 

14- سیم لحیم چیست؟

سیم لحیم از جنس قلع و سرب است که با درصد های مختلف با هم ترکیب شده اند.

 

15- مراحل لحیم کاری را بصورت خلاصه بنویسید؟

1- انتخاب سیم لحیم مناسب با جنس کار 2- تمیز کردن سطح کار3- آغشته کردن به روغن لحیم 4- گرم کردن محل کار 5-  لحیم اندود کردن و انجام عمل لحیم کاری

 

16- چهار مورد از نکات ایمنی درمورد لحیم کاری را بنویسید؟

1- پرهیز از شوخی کردن 2- دقت کنید که سیم هویه ی برقی سالم و بدون عیب باشد. 3- هویه ی داغ را در جایی که احتمال آتش سوزی است قرار ندهید.4- برای نگه داشتن قطعه ی کار از ا نبردست و یا دمباریک استفاده کنید.

 

17- چرا نباید نوک هویه ی داغ را در داخل روغن لحیم فرو برد؟

زیرا گازهایی متصاعد می شوند که سمی هستند.

 

18- برای جوش کاری از دستگاه هایی به نام  ترانس یا دینام استفاده می شود.

 

19-چگونه دو قطعه به هم جوش می خورند؟

ترانس الکترود و محل اتصال را ذوب کرده و دو قطعه به هم جوش می خورند.

 

20- نگاه کردن به شعله ی جوشکاری بدون استفاده از  ماسک یا عینک مخصوص برای چشم مضر است.

21- ترانس ها با برق جریان متناوب و دینام ها با برق جریان مستقیم کار می کنند.

 

لطیفه:

در كلاس علوم
معلمي در كلاس علوم از دانش آموزي پرسيد:« با ديدن پاي اين حيوان، نام حيوان را بگو.»
دانش آموز هر چه به پايي كه در دست معلم بود نگاه كرد، نتوانست پاسخ دهد. معلم پس از مدتي گفت: «بگو اسمت چيه تا برايت يك صفر بگذارم.»
دانش آموز پايش را از كفش درآورد و گفت: «خب، شما هم از روي پاي من بگوييد اسمم چيه.»

نصف پرتقال
معلم رياضي از دانش آموز پرسيد: «اگر مادرت به تو بگويد نصف پرتقال را مي خواهي يا هشت شانزدهم، كدامش را انتخاب مي كني؟»
دانش آموز پاسخ داد: «نصف پرتقال را!»
معلم گفت: «مگر نمي داني نصف پرتقال با هشت شانزدهم پرتقال يكي است؟»
دانش آموز جواب داد: «چرا آقا! مي دانيم، ولي پرتقالي كه شانزده تكه شده باشد، قابل خوردن نيست.»

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۸۶ توسط حکیمی

سوالات واحد چوب  کلاس سوم راهنمایی

                   سوالات حرفه وفن سال سوم راهنمایی واحد کار با چوب

1- فراورده های مهم چوب را فقط نام ببرید؟

کاغذ , روکش مصنوعی , ترکیبات چوب ( کمپوزیت )

2- کاغذ چگونه تهیه می شود؟

ابتدا تنه ی چوب را به صورت چیپس در آورده و با مواد شیمیایی و روشهای مختلف تجزیه می کنند و الیاف سلولزی را بدست می آورند . از درهم فرو رفتن  الیاف سلولزی ورقه ی کاغذ بدست می آید.

3- چیپس چوب چگونه تهیه می شود؟

تبدیل تنه ی درخت را به قطعات کوچکتر و نازک چوب در اصطلاح چیپس چوب نامیده می شود.

4- الیاف سلولزی چگونه بدست می آید؟

چوب های ورقه شده ( چیپس ها ) را به وسیله ی مواد شیمیایی و روشهای مختلف تجزیه کرده و الیاف سلولزی بدست می آید.

5- از درهم فرو رفتن الیاف سلولزی کاغذ بدست می آید.

6- روکش های مصنوعی از چه موادی ساخته می شوند؟ ورقه های نازک کاغذ که با مواد شیمیایی مخصوص آغشته شده اند

7- روکش مصنوعی برای روکش کردن انواع فراورده های چوبی مانند تخته خرده چوب استفاده می شود.

8- برای تهیه روکش مصنوعی چه می کنند؟

ورقه های کاغذ را از داخل چسب مخصوص یا رنگ عبور می دهند.

9- دو خصوصیت خوب روکش های مصنوعی را بنویسید؟

این روکش ها در برابر حرارت و رطوبت مقاوم هستند.

10- از روکش های مصنوعی در چه کارهایی استفاده می شود؟

در کارهای گوناگون مانند: تزیینات , مبلمان و خصوصا قفسه ی آشپزخانه از آن استفاده می شود.

11- از ترکیبات چوب به چه منظوری استفاده می شود؟

برای ساختن منازل مسکونی در حداقل زمان استفاده می شود.

12- از ترکیب چوب با مواد ی مانند یونولیت چه صفحاتی ساخته می شود؟

صفحاتی ساخته می شود که به عنوان صفحات عایق صدا , حرارت و برودت در بسیاری از مکان ها مانند سینما , سالن های کنفرانس و ... استفاده می شود.

13- ظاهر صفحات چوب – سیمان را چگونه می توانند تغییر دهند؟

به وسیله ی روکش های مصنوعی یا با رنگ کردن

14- قارچ ها چگونه موجوداتی هستند؟

موجودات زنده ای که برخی از آن ها به درختان سرپا و بعضی دیگر به چوب حمله ور شده و از مواد تشکیل دهنده بافت چوبی و یا مواد غذایی موجود در چوب تغذیه می کنند و باعث پوسیدگی چوب می گردند.

15- مشخصات چوب پوسیده را بنویسید؟

چوب پوسیده رنگ آن سفید یا قهوه ای است و در هر حال در مرحله پوسیدگی زیاد می توان چوب ها را با دست شکست و از هم جدا کرد.

16- کدام حشرات بیشترین صدمه را به چوب می زنند؟

سوسک چوب خوار و موریانه

17- لارو حشرات چگونه می توانند مصنوعات چوبی را نابود و خانه های چوبی را ویران کنند؟

نوزاد حشرات ( لارو( باعث ایجاد تونل و دالان در داخل چوب شده و باعث خرابی مصنوعات چوبی و خانه ها می گردند.

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۶ توسط حکیمی

سوالات حرفه وفن واحد کار با چوب کلاس دوم راهنمایی

     سوالات واحد کار با چوب

 

1- چوب ها معمولا بر اساس شکل برگ های درختان به چند گروه تقسیم می شوند فقط نام ببرید؟

سوزنی برگ و پهن برگ

 

2- دو درخت نام ببرید که برگهای آنها سوزنی باشد؟

کاج و نراد

 

3- دو درخت پهن برگ نام ببرید؟

گردو و سپیدار

 

4- جنگهای ایران عمدتا دارای درختان پهن برگ هستند.

5- سوزنی برگان معمولا دارای چوبهای  نــــــــــرم و پهن برگان اکثرا دارای چوبهای سخــــت هستند.

6- تنوع رنگ در چه چوبهایی بیشتر است؟

پهن برگان

 

7- چرا از پهن برگان در کارهای تزئیناتی , ساخت مبلمان و هم چنین تهیه روکش ها بیش تر استفاده می شود؟

به دلیل اینکه تنوع رنگ در چوب های پهن برگ بیش تر از سوزنی برگان است.

 

8- سه قسمت اصلی یک درخت را فقط نام ببرید؟

ریشه , تنه , تاج

 

9- چوب مورد نیاز در صنایع چوب از تنــــــــه تهیه می شود.

 

10- چرا نمی توان درختان تازه قطع شده را بلافاصله برای ساخت محصولات چوبی مورد استفاده قرار داد؟

زیرا درختانی که تازه قطع شده اند معمولا دارای مقدارزیادی آب ( رطوبت ) هستند.

 

11- چرا باید چوب ها را پس از تبدیل به الوار خشک کرد؟

برای اینکه چوب جمع شود, وزن آن کاهش یابد و مقاومتش نیز افزایش یابد. در این صورت قابل پرداخت و رنگ کردن خواهد بود.

 

12- چوب ها را به طور کلی به دو صورت می توان خشک کرد فقط نام ببرید؟

خشک کردن طبیعی ( در هوای آزاد ) – خشک کردن مصنوعی چوب ( کوره های چوب خشک کنی )

 

13- خشک کردن چوب در هوای آزاد در چه جاهایی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد؟

کارخانه های کوچک صنایع چوبی و کارگاههای درودگری

 

14- چرا برای خشک کردن چوبها بین هر ردیف از آن ها چوب دستک قرار می دهند؟

برای اینکه فاصله لازم برای برقراری جریان هوا بوجود آید. و چوب ها سریع تر خشک شوند.

 

15- چرا برای خشک شدن چوب ها در هوای آزاد آن ها را در زیر یک مکان سقف دار که اطراف آن کاملا باز است قرار می دهند؟

برای جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید و حفاظت از بارندگی

 

16- خشک کردن چوب در هوای آزاد به چه عواملی بستگی دارد؟

به نوع چوب و ضخامت آن بستگی دارد

 

17-کوره چوب خشک کنی چیست؟ این کوره یک اتاقک است که در آن درجه حرارت , جریان هوا و مقدار رطوبت تحت کنترل است.

 خشک کردن چوب توسط کوره چوب خشک کنی

18- مراحل خشک کردن چوب به روش مصنوعی را توضیح دهید؟

پس از قرار گرفتن چوبها در این اتاقک ابتدا درجه حرارت و رطوبت نسبی هوای درون کوره تنظیم می شود.سپس به کمک فن( پنکه ) جریان هوای گرم از بالای کوره و از سمت چپ اتاقک وارد چوبهای دسته بندی می شود و پس از جذب رطوبت چوب باعث خشک شدن چوب می گردد.

 

19- زمان خشک شدن چوب در روش مصنوعی به چه عواملی بستگی دارد؟

نوع چوب , گونه ی چوب , ضخامت تخته , رطوبت اولیه چوب ها و سیستم کوره ی چوب خشک کنی

 

20- چوب های خشک شده توسط کوره ی چوب خشک کنی چه خصوصیاتی دارند؟

رنگ این چوب ها روشن تر و فاقد پوسیدگی  و حشره زدگی هستند, کار کردن با این نوع چوب آسان تر و قابلیت چسبندگی و رنگ پذیری آن نیز بهتر است.

 

21- دانش آموز عزیز خشک کردن چوب به روش طبیعی را با روش مصنوعی مقایسه کنید و بنویسید که کدامیک بهتر است ؟

جواب توسط دانش آموز

 

22- نکات ایمنی در مورد کار با مغار را بنویسید؟

- قبل از استفاده از تیز بودن و سالم بودن تیغه اطمینان حاصل کنید

- در هنگام استفاده از مغار دقت  شود که دست یا انگشتا ن شما زخمی نشود چرا که لبه ی مغار بسیار تیز است.

- برای ضربه زدن بر انتهای دسته ی مغار بهتر است از چکش چوبی استفاده شود.

- در صورت استفاده از چکش  آهنی باید حلقه ی فلزی در انتهای دسته ی مغار وجود داشته باشد.

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه سیزدهم آذر ۱۳۸۶ توسط حکیمی
سوالات حرفه و فن کلاس سوم راهنمایی واحد ۳ (واحد بهداشت)

1- میکروب چیست ؟

 عامل بسیاری از بیماری های خطرناک , موجودات ریزی هستند که به آن میکرب می گویند.
2- منظور از بیماریهای واگیردار چیست ؟

 گاه میکرب از بدن افراد بیمار به افراد سالم منتقل می شودو تعداد زیادی  را بیمار می کند . به این گونه بیماریها واگیر می گویند.
3- وظیفه‌ی سیستم دفاعی بدن چیست؟

سیستم دفاعی بدن در مقابل میکرب هایی که وارد بدن می شوند و به بدن آسیب می زنند مقاومت می کنند.
4-موثرترین راه پیشگیری از بیماریهامخصوصا کودکان چیست؟ واکسیناسیون
5- کدام بیماری دراثرواکسیناسیون ریشه کن شده است؟آبله
6-  کدام بیماری دراثرواکسیناسیون درحال نابودی است؟فلج اطفال
7- راه انتقال بیماری ایدزشبیه به کدام بیماری است؟ هپاتیت  ب

8- کدام بیماری نه واکسن و نه درمان قطعی دارد؟ ایدز

9-  تنها راه مقابل با بیماری ایدز چیست ؟ پیشگیری
10- علاوه برواکسیناسیون رعایت چه نکات دیگری برای پیشگیری از بیماریها لازم است ؟

 رفتارهای سالم , رعایت نکات بهداشت فردی و عمومی

11- دانشمندان چگونه واکسن را کشف کردند؟

دانشمندان از سالها پیش دریافتند که وقتی انسان به بیماری هایی مانند سرخک و آبله مبتلا می شود چنانچه از مرگ نجات یابد دیگر تا آخر عمر به این بیماری دچار نخواهد شد, پس از تحقیق و بررسی دانشمندان با استفاده از پیشرفت های علم پزشکی واکسن را ساختند.
12- واکسن چیست ؟

میکرب زنده ی ضعیف شده یا کشته شده یا سم ضعیف شده میکرب است که طبق برنامه‌ی خاصی به صورت خوراکی , تزریقی یا از راههای دیگر آن را به بدن انسان وارد می کنند.
13-  نام دیگر واکسیناسیون چیست ؟ ایمن سازی
14-  آیاممکن است که افراد دراثرواکسیناسیون بیمار می شوند ؟

بله  , اما در صورت ابتلا معمولا بیماری خفیف بوده و بدون عوارض بعدی خواهد بود.
15- هفت بیماری مهم دوران کودکی که باواکسیناسیون قابل پیشگیری است رافقط  نام ببرید ؟

 سل , سرخک , هپاتیت ب , دیفتری , کزاز , سیاه سرفه , فلج اطفال
16-عوارض خطرناک واکسینه نشدن کودک را بیان کنید؟

 فلج اندامهای  حرکتی , نابینایی , ناشنوایی و عقب ماندگی ذهنی و جسمی

17- چرا کودکان به مراقبت بیشتری نیاز دارند؟

کودک متولد شده موجود ضعیفی است که تا مدتها نمی تواند نیازهای خود را رفع کند.

18- رشد یعنی چه ؟

 رشد به معنای تغییر یافتن اندازه ی اعضای بدن است.

19 – یک مثال بزنید که نشان دهد که شما رشد کرده اید؟

 می توان گفت که قد من نسبت به سال گذشته 10 سانتی متر بلند تر شده است.
20- تکامل یعنی چه ؟

توانایی یادگیری در طول زندگی و به دست آوردن مهارتهای مختلف را تکامل گویند.

21- رشدوتکامل کودک از دوره جنینی شروع می شود.
22- رشد وتکامل انسان به دو عامل بستگی دارد آن ها را فقط نام ببرید؟ وراثت و محیط

23- وراثت و محیط در رشد و تکامل انسان تاثیر  دارد یعنی چه؟

 کودک  هنگام تولد استعداد و خصوصیاتی را با خود به همراه دارد که از اجدادش به ارث برده ( وراثت )  اما شکوفایی این استعدادها , رشد و سلامت او به شرایط و امکانات محیط زندگی اش نیز بستگی دارد. (محیط )
24- مراقبت از کودک ازدوران قبل از ازدواج شروع می شود وتا دوران جنینی وبعد از تولد ادامه می یابد.
25- مراقبت از کودک به چند دسته تقسیم می شود فقط نام ببرید.

 1- مراقبت قبل از ازدواج 2- مراقبت دوران بارداری 3- مراقبت های بعد از تولد
26- چرا زوج های جوان قبل از ازدواج باید به پزشک مراجعه وبا وی مشورت کنند؟

 برای جلوگیری از تولد کودکان مبتلا به بیماری های ارثی
27- چرابایدازازدواجهای فامیلی پرهیزکرد؟ 

برای جلوگیری از تولد کودکان مبتلا به بیماری های ارثی
28- درصورت کامل نبودن واکسیناسیون مادربه اوکدام واکسن تزریق میشود؟ کزاز
29- رشدوتکامل کودک درچه دوره ی بسیارسریع است؟ ابتدای تولد تا دو سالگی
30- مراقبتهای بعد از تولد کودک شامل چه جنبه هایی است؟

تغذیه کودک  - بهداشت فردی – مراقبت های بهداشتی  درمانی – بهداشت  روانی -  آموزش و بازی – حوادث و ایمنی
31- مناسبترین وبهداشتی ترین غذا برای کودک تا سن 6ماهگی چیست؟ شیر مادر
32- شیر مادر چه فوایدی برای کودک دارد؟

 شیر مادر نیازهای جسمی  و ذهنی کودک را بر طرف می سازدو از بسیاری بیماری ها جلوگیری می کند.
33- ازچه سنی میتوان به کودک غذای کمکی داد؟ از شش ماهگی  به بعد
34-  غذای کمکی کودک چه ویژگیهای باید داشته باشد؟

باید تازه , سالم , حاوی انواع مواد غذایی مناسب باشد.
35- لباس کودک باید دارای چه ویژگیهایی باشد؟

بهتر است از جنس نخ و سبک و مناسب فصل باشد.
36-  برای سلامت دندانهای کودک پیش از2سالگی وپس ازآن چه می کنیم؟

 تا قبل از دوسالگی بعد از هر بار شیر خوردن به او آب بدهیم و بعداز دو سالگی مسواک زدن به کمک والدین الزامی است.
37- چگونه می توان به بهداشت روانی کودک کمک کرد؟

  باید با آنان با محبت رفتار کرد به علاوه , با نرمی و مهربان صحبت کردن , لالایی گفتن هنگام خواب , حرف زدن و خندیدن با کودک به رشد و تکامل کودک کمک زیادی می کند.

38- چرا بزرگترها باید بیشتر مراقب رفتار خود در مقابل کودکان باشند؟

 زیرا کودکان از بزرگترها و والدین تقلید می کنند.
39- کدام مواد ووسایل خطرناک را باید ازدسترس کودکان دورنگه داشت؟

وسایل برقی , پریز و کلید برق , وسایل تیز و برنده , چرخ گوشت , آب جوش , ظروف غذا و مواد نفتی , سمی  و داروها
40- چرا بهتر است کودکان را در خانه بستری کنیم؟ زیرا این امر موجب آرامش  خاطر و احساس امنیت در آنان می شود.
41- محل استراحت بیمار در منزل چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

 نورگیر و دارای تهویه مناسب باشد. هوای آن تمیز و در حدود 20 درجه باشد. در زمستان بهتر است  هوای اتاق را مرطوب کنیم.
42- مهمترین نکته در پرستاری کودکان چیست؟

محبت نوازش و تهیه وسایل سرگرم کننده به تناسب سن آنها
43- تب شدید چه عوارضی به دنبال دارد؟

موجب تشنج کودک و آسیب رسیدن به مغز او می شود.
44- چگونه می توان تب را تشخیص داد؟

 از مقایسه ی حرارت پیشانی بیمار با سایرین می توان تشخیص داد
45- اگر کودکی تب شدید داشت برای کاهش درجه حرارت بدن او چه باید کرد؟

 لباس کودک تب دار باید نرم , خنک و نمدار باشد و مرتب او را پاشویه کرد.

46- علائم حیاتی بدن انسان را بیان کنید؟

 درجه حرارت بدن , تعداد نبض , تنفس و میزان فشار خون
47- درجه حرارت معمول بدن انسان چقدر است؟ 3/36 تا 2/37 درجه سانتی گراد
48- تب را تعریف کنید؟

 افزایش درجه حرارت بدن را تب گویند
49- درجه حرارت دقیق بدن را چگونه تعیین می کنند؟ با استفاده از دماسنج طبی

50- تنفس یک انسان سالم چگونه است؟ آرام و منظم است.

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه پنجم آذر ۱۳۸۶ توسط حکیمی

سوالات واحد 3 کلاس دوم راهنمایی

1- دو جزء مهم محیط زیست را فقط نام ببرید؟

 هوا و آب

2- بعد از آب و هوا مهم ترین جزء محیط زیست چیست؟

 خاک

3- عامل اصلی آلودگی محیط زیست چیست؟

 افزایش جمعیت

4- افزایش جمعیت چگونه باعث آلودگی هوا شده است؟

افزایش جمعیت موجب توسعه ی شهرها , افزایش وسایل نقلیه و افزایش مصرف سوخت و انرژی و در نتیجه آلودگی هوا شده است.

5- آلودگی هوا باعث بروز چه مشکلاتی می گردد؟

آلودگی هوا عامل بسیاری از بیماری های خطرناک در انسان , مرگ دام ها, فساد و خرابی محصولات کشاورزی  شده است.

6-افزایش جمعیت چگونه موجب کاهش ذخایر و آلودگی خاک شده است؟

افزایش جمعیت موجب استفاده ی بی رویه از زمین و ذخایر آن برای تولید محصولات کشاورزی, دامی و صنعتی و در نتیجه موجب کاهش ذخایر و آلودگی خاک شده است.

7-  اهمیت آب در زندگی انسان چیست؟

بسیاری از فعالیت های کشاورزی , صنعتی , شهری و خانگی و حمل و نقل به آب وابسته هستند.تولید محصولات کشاورزی و دامی , تهیه غذا , نظافت و شست و شو , انتقال حرارت و آبیاری فضاهای سبز به آب نیاز دارد.

8- فعالیت چه صنایع و کارخانه هایی بدون آب متوقف خواهد شد؟

پارچه بافی – کاغذ سازی

9- همان گونه که آب مایه ی حیات است , آب آلوده دشمن سلامتی است.

10- اگر فاضلاب های خانگی , شهری , کشاورزی و صنعتی به آب های جاری نفوذ کنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟

موجب بیماری و مرگ انسان و سایر موجودات زنده ی خشکی و آبزی خواهند شد.

11- فاضلاب های خانگی , شهری و کشاورزی و صنعتی دارای چه موادی هستند؟

حاوی انواع میکرب , انگل , سم و مواد شیمیایی اند.

12- بیماری و مرگ آبزیان توسط آب های آلوده چگونه سلامت انسان را به خطر می اندازد؟

از آنجا که غذاهای دریایی از منابع اصلی غذای انسان محسوب می گردند, ممکن است انسان ها با خوردن غذاهای دریایی آلوده دچار بیماری های خطرناک شوند.

13- چه عواملی موجب خالی شدن ذخایر آب و آلودگی آن شده است؟

افزایش جمعیت , توسعه شهر نشینی , پیشرفت صنعت و استفاده ی بیش از اندازه از منابع آب

14- ویژگی های آب آشامیدنی را بنویسید؟

آب آشامیدنی باید پاک و سالم , بدون رنگ , بدون بو , بدون مزه , صاف و زلال باشد.

15- مناسب ترین آب برای آشامیدن چگونه آبی است و چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟

آب تصفیه شده  و از طریق لوله کشی مورد ا ستفاده قرار می گیرد.

16-بسیاری از بیماری ها که انسان به آن دچار می شود, در اثر روش زندگی ناسالم  است

17- منظور از رفتارهای ناسالم کم خطر چیست؟

این رفتارها بیش تر به سلامت خود شخص صدمه می زنند و اغلب می توان به راحتی این رفتارها را کنترل کرد. مانند : ورزش نکردن, خواب کمتر از هفت ساعت , خوردن تنقلات, چربی و شیرینی زیاد.

18- منظور از رفتارهای ناسالم پرخطر چیست؟

این رفتارها می توانند زیان های جبران ناپذیری برای فرد و جامعه ایجاد کنند مانند: سیگار کشیدن , رانندگی با سرعت بدون استفاده از وسایل ایمنی , دوستی با افراد ناباب و معاشرت های ناسالم.

19- در انتخاب روش زندگی چه عوامل و افرادی تاثیر گذارند؟

خویشاوندان , دوستان , مذهب , آداب و رسوم  و رسانه ها

20- بررسی پیامد های مثبت و منفی در تصمیم گیری ها به افراد کمک می کند تا عاقلانه تر رفتار کنند.

21- دارو چیست؟

هر ماده ای که وارد بدن شود و موجب تغییراتی در جسم , فکر , احساس و به طور کلی باعث تغییراتی در وضعیت جسمی و روانی شود دارو نام دارد.

22- تغییری که با استفاده از دارو در بدن به وجود می آید , بستگی به نوع دارو دارد.

23- معمولا دارو ها به پیش گیری , کنترل و درمان بیماری ها کمک می کنند.

24- منشا داروها چیست؟

داروها ممکن است منشا گیاهی , حیوانی  یا معدنی داشته باشند.

25- چند نمونه از داروهای شیمیایی را نام ببرید؟

آنتی بیوتیک ,مسکن ها و تب برها که به شکل های مختلف چون قرص, کپسول , پماد , شربت , پودر و محلول ها تهیه می شوند.

26- چه بیماری هایی بدون دارو درمان می شوند؟

سرما خوردگی  ساده ,سرفه های خفیف , ضعف های جزئی و اسهال های ساده که با استراحت , غذای مناسب و مراقبت  درمان می شوند.

27- استفاده بیش از اندازه از دارو و بدون تجویز پزشک خطرناک , از رفتارهای ناسالم و گاه پرخطر محسوب می شود.

28- زیان های استفاده بی رویه از داروها چیست؟

ایجاد وابستگی به دارو و در صورت عدم دسترسی به آن شخص دچار ناراحتی های جسمی و روانی و حتی مرگ می گردد.

29- داروهایی که معمولا استفاده بی رویه ی آن ایجاد وابستگی می کند را فقط نام ببرید؟

داروهای کاهنده   ,   داروهای محرک

30-منظور از داروهای کاهنده چیست؟ مثال بزنید.

مصرف این نوع داروها , میزان فعالیت بدن را کاهش می دهند و باعث می شوند که اعضای بدن وظایف خود را به خوبی انجام ندهند.مانند داروهای آرام بخش , خواب آور  و مسکن

31- منظور از داروهای محرک چیست؟

این نوع داروها میزان فعالیت  بدن را زیاد کرده  در کار طبیعی اعضاء اختلال  ایجاد می کنند.

32- کافئین چیست؟

نوعی داروی محرک است که به مقدار کم در نوشابه های غیر الکلی , قهوه , چای و کاکائو وجود دارد و بعضی با خوردن آن ها قبل از خواب , دچار بی خوابی می شوند.

33- داروهای محرک قوی چه تاثیری در بدن انسان دارد؟

موجب افزایش ضربان قلب , فشار خون و تنفس می شوندکه مصرف آن ها خطرناک است.

34- منظور از داروهای مجاز چیست؟

بعضی از داروها فایده ی آنها از زیانشان بیشتر است. به این داروها مجاز می گویند مانند : آنتی بیوتیک ها

35- منظور از داروها غیر مجاز چیست؟

بعضی از داروها که معمولا در پزشکی کاربرد ندارند و در بدن تغییرات بد ومنفی ایجاد می کنند و برای مصرف کنندگان و به طور کلی جامعه بسیار خطرناک اند.

36- سه نمونه از داروهای غیر مجاز را نام ببرید؟

مشروبات الکلی و دخانیات و مواد مخدر

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه چهارم آذر ۱۳۸۶ توسط حکیمی
سوالات سوم راهنمایی  واحد کار با برق و الکترونیک

روی ادامه مطلب کلیک کن  ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه چهاردهم آبان ۱۳۸۶ توسط حکیمی

 

دانش آموزان عزیز این هم سوالات حرفه و فن دوم راهنمایی واحد برق و الکترونیک

سوالات حرفه وفن پایه ی دوم راهنمایی واحد 2

1-      خطرات ناشی از برق بر اثر بی احتیاطی و رعایت نکردن موارد ایمنی چه پیامدهایی  دارد؟

خطر مرگ , آتش سوزی , برق گرفتگی , سوختگی و...

2-      حفاظت الکتریکی را تعریف کنید؟

مجموعه اقداماتی است که باید در تاسیسات الکتریکی انجام شود تا خطرها و خسارت های ناشی ازبرق برای افراد و تاسیسات به حداقل برسد.

3-      خطرهای ناشی از برق ممکن است بر اثر چه مواردی باشد؟

اتصال سیم فاز به زمین , اتصال سیم فاز به بدنه یا قسمت فلزی دستگاه , اتصال دو سیم حامل جریان الکتریکی به یکدیگر بدون واسطه ( اتصال کوتاه)

4-      اتصال سیم فاز به زمین چه پیامدهایی را به دنبال دارد؟

باعث ایجاد جرقه و آتش سوزی می گردد

5-      اگر سیم فاز به بدنه فلزی یک دستگاه وصل شود چه اتفاقی می افتد؟

در این نوع اتصال بدنه وسیله ی برقی دارای برق شده و موجب برق گرفتگی می گردد.

6-      اگر دوسیم حامل جریان الکتریکی بدون واسطه به یکدیگر متصل شوند چه اتفاقی خواهد افتاد؟

این نوع اتصال موجب ایجاد قوس الکتریکی یا جرقه و آتش سوزی می شود.

7-     در هر مدار الکتریکی چند سیم ورودی وجود دارد نام ببرید؟

سیم نول , سیم فاز وسیم اتصال به زمین

8-     وظیفه ی سیم اتصال به زمین در مدارات چیست؟

سیم اتصال به زمین باعث می شود که هنگام اتصال سیم فاز به بدنه وسایل برقی با عبور جریان از سیم زمین, فیوز مربوطه قطع شود و خطر برق گرفتگی برای اشخاص به وجود نیاید.

9-      چرا حوادث ناشی از برق گرفتگی در ایران زیاد است؟

چون از سیم اتصال به زمین بعنوان یک وسیله حفاظتی به ندرت در منازل مسکونی و کارخانه ها استفاده می شود.

1۰-   کلید دوپل چگونه کلیدی است؟

در حقیقت مانند دو کلید یک پل است که در کنار یکدیگر قرار گرفته است و با هر پل آن به صورت مستقل می توان یک یا تعدادی لامپ را روشن یا خاموش کرد.

۱۱-   سیم فاز به کدام پیچ کلید دوپل متصل می گردد؟

پیچ مشترک آن

12-   به چه وسایلی الکتریکی گفته می شود؟

 به وسایلی که مستقیما به جریان متناوب شهر متصل شوند و از آن تغذیه کنند , وسایل الکتریکی گویند

1۳-   برای ساخت یک برد الکترونیکی چه مراحلی را باید طی کرد؟

ساخت فیبر مدار چاپی , نصب قطعات , لحیم کاری ,  آزمایش برد کامل شده

۱۴-   مقاومتها به از نظر نوع ساخت به دودسته کلی تقسیم می شوند نام ببرید؟

مقامتهای ثابت  , مقاومتهای متغیر

1۵-   چرا ماده اصلی بیشتر مقاومتها از کربن می باشد؟

به علت مقاومت الکتریکی زیاد آن از این ماده بیشتر استفاده می شود

۱۶-  مقدار مقاومتهای کربنی چگونه مشخص می شود؟

با نوارهای رنگی روی بدنه ی آنها  مشخص می شود.

1۷-  واحد اندازه گیری مقاومت چیست و با چه علامتی نشان داده می شود؟

اهم و با علامت امگا ( Ω )

۱۸-   منظور از کیلو اهم و مگا اهم چیست؟

هر هزار اهم یک کیلواهم و هر یک میلیون اهم یک مگا اهم است.

۱۹-    کار اصلی مقاومتها درمدارهای الکترونیکی چیست؟

کنترل مقدار ولتاژ و جریان است.

۲۰-   محاسبه ی مقدار اهم مقاومتهای رنگی کربنی چگونه صورت می گیرد؟

برای محاسبه از نوار رنگی سمت چپ شروع ( نزدیک به کناره ) ابتدا شماره ی دو رنگ اول را نوشته و سپس به میزان عدد رنگ سوم در مقابل دو عدد قبلی صفر قرار می دهیم تا مقدار مقاومت بدست آید.

۲۱-   در روی مقاومتها چند رنگ وجود دارد؟

معمولا چهار رنگ

۲۲-   نوار رنگی چهارم روی مقاومتها برای چیست؟

این نوار مقدار خطا یا تلرانس را نشان می دهد.

۲۳-   کار خازن چیست؟

ذخیره انرژی الکتریکی

۲۴-   چه خازنهایی در الکترونیک کاربرد بیشتری دارند؟

خازنهای الکترولیتی و خازنهای عدسی

۲۵-   واحد اندازه گیری خازن چیست؟

فاراد

۲۶-  یک فاراد چند میکرو فاراد است؟

یک میلیون میکرو فاراد

۲۷-  یک فاراد چند نانو فاراد است؟

هزار میلیون نانو فاراد

۲۸-   در الکترونیک بیشتر از واحدهای میکرو فاراد ونانو فاراد خازن استفاده می شود.

۲۹-   آغاز توسعه ی الکترونیک با ساخت چه وسایلی آغاز شد؟

 ساخت لامپهای  دیود ( دو قطبی ) و تریود ( سه قطبی )

۳۰-   بعد از کشف نیمه هادیها دیود ها و ترانزیستورهای سیلیکونی جایگزین لامپ ها شدند.

۳۱-   انواع دیود را نام ببرید؟

دیود نوری  , دیود معمولی , دیود پل

3۲-  کاربرد دیود های معمولی را بنویسید؟

این دیود ها برای یک سوسازی جریان متناوب به مستقیم بیش ترین کاربرد را دارند.

3۳-   با بکارگیری مدارهای فرمان و کنترل چه ماشین هایی تولید شد؟

ماشین های خودکار

3۴-   ترانزیستور دارای چند پایه است نام ببرید؟

سه پایه , امیتر – کلکتور – بیس

۳۵-  ارتباط بین پایه های ترانزیستور در یک مدار چیست؟

در ترانزیستورها می توان مقدار جریان عبوری امیتر به کلکتور را به وسیله ی جریان بیس کنترل کرد.

۳۶-  مدار مجتمع یا آی –سی  چیست؟

 مداری که از انواع قطعات الکترونیکی در یک قطعه تشکیل شده باشد.

۳۷-   مواد اصلی سازنده ی IC سیلیکون است.

3۸-   توسعه IC ها به ساخت تراشه ها ( چیپس) انجامید.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هجدهم مهر ۱۳۸۶ توسط حکیمی

به نام خدا

سوالات واحد1 سیستم و فناوری سال دوم راهنمایی

 

 

1-       برای ساخت یک محصول فناوری چه مراحلی را باید طی کرد؟

طراحی – گرد آوری  دانش  واطلاعات – تهیه مواد – استفاده از ابزار  و وسایل – ساخت  و تولید – ارزشیابی

 

2-       رشد و تکامل انسان را با رشد و تکامل فناوری مقایسه کنید؟

فناوری مانند نوزاد انسان مراحل رشد و تکامل خود را طی می کند و هر روز کامل تر و پیچیده تر می شود.

 

3-عوامل موثر بر رشد و تکامل فناوری را فقط نام ببرید؟

نیاز  - تحقیقات علمی – کنجکاوی و تفکر انسان

 

4-رابطه بین علم و فناوری را نوشته و فناوری چه تاثیری در زندگی انسان دارد؟

علم موجب پیشرفت فناوری می شود و این خود باعث آسان تر شدن کارها و افزایش سرعت در امور می گردد.

 

5- انسان چگونه می تواند تغییراتی در پدیده های اطراف خود ایجاد کند؟

انسان برای انجام این کار از قوانین علمی و تجربیات گذشته استفاده می کند. از فناوری های جدید مثل وسایل پیشرفته ی آزمایشگاهی و رایانه ها نیز استفاده می کند و هر روز به اختراعات تازه ای دست می یابد.

 

6-      چرا انسان  سعی در تکمیل فناوری های گذشته دارد؟

برای بالا بردن کیفیت و استفاده ی بهتر  و بیش تر از محصولات فناوری آنها را تکمیل می کند.

 

7-      فناوری چگونه تکامل می یابد؟

انسان با استفاده از فناوری هایی که قبلا بوجود آمده اند ایده هایی ارائه می کند که این ایده ها از ایده های قبلی سرچشمه می گیرند و طرح های قبلی را تکمیل می کنند.

 

8-      سیستم را تعریف کنید؟

مجموعه منظمی از اجزای به هم وابسته است که برای هدف مشترکی با هم کار می‌کنند.

 

9-       اگر یکی از اجزای سیستم درست کار نکند چه اتفاقی خواهد افتاد؟

کل سیستم دچار مشکل می شود.

 

10-    قسمتهای اصلی یک سیستم را فقط نام ببرید؟

ورودی – پردازش – خروجی

 

11-    ورودی سیستم را تعریف کنید؟

به مجموعه ای از مواد خام , ابزار و وسایل , نیروی انسانی و ...  گفته می شود که برای تولید یک محصول وارد یک سیستم می‌شود.

 

12- پردازش را تعریف کنید؟

به کلیه کارهایی ( مانند طراحی , تغییر مواد , ساخت و... ) که برای تبدیل ورودی به یک محصول انجام می‌گیرد, پردازش می گویند.

 

13-خروجی را تعریف کنید؟

آن چه به عنوان محصول نهایی از سیستم  به دست می‌آید , خروجی نام دارد.

14-خروجی کارخانه خودروسازی , کارخانه‌ی قند سازی و نانوایی را بنویسید؟

خودرو , قند , نان

 

15- ورودی سیستم رایانه را تعریف کنید؟

اطلاعاتی است که وارد رایانه می شود. این کار توسط صفحه کلید انجام می‌گیرد.

 

16-عمل پردازش در رایانه چگونه صورت می‌گیرد؟

کلیه اطلاعات وارد شده به سیستم به وسیله‌ی دستگاه ها و برنامه هایی که قبلا توسط انسان به سیستم داده شده , مورد تغییر و تحول قرار می گیرد. به این عمل پردازش می‌گویند.

 

17-خروجی رایانه چیست و توسط چه دستگاه هایی صورت می‌گیرد؟

کلیه اطلاعاتی که برروی صفحه نمایش نشان داده می‌شود و یا توسط چاپگر چاپ می‌شود. 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه پانزدهم مهر ۱۳۸۶ توسط حکیمی

برای مشاهده سوالات متن واحد ۱ سال سوم راهنمایی روی ادامه مطلب کلیک کن.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه سیزدهم مهر ۱۳۸۶ توسط حکیمی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک